Uppfyller en resorptionsanläggning reningskraven för BDT-vatten?

Röd stuga med träd bredvid
Maria Hubinette, RISE, resonerar kring resorptionsanläggningar. Hon skriver att genom utsortering av toalettfraktionen uppnås redan hög skyddsnivå för miljöskydd. Hon lyfter även fram fem domar från Mark- och miljödomstolarna som rör resorption.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.