Provgrop för enskilt avlopp

I en markbädd eller infiltration används marken för att rena avloppsvattnet. För att se om platsen fungerar för enskilt avlopp behöver man veta mer om hur grov- eller finkornig jorden är och hur långt det är ner till grundvattenytan. Peter Nilsson, konsult på VA-teknik och vattenvård, och en av VA-guidens experter på markbaserad rening, samt miljöinspektör Rasmus Ahlm, Ystad-Österlenregionens miljöförbund visar och resonerar om provgropens betydelse.

Filmen är producerad av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om provgropar
Provgrop, avloppsguiden.se
Film: ME små avlopp om – provgrop, Maskinentreprenörerna (ME)