Kortare skyddsavstånd för BDT-avlopp?

kran
Kan man korta av skyddsavstånd till dricksvatten för en avloppsanläggning med enbart BDT-avlopp? Hur mycket i så fall?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.