Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade biobäddar med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den som inte är partikelbunden, tar vägen i ett sådant växtfilter.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.