Start Taggar HaV utvecklingsprojekt

Tagg: HaV utvecklingsprojekt

Digitala uppgifter om små avlopp – HaVs digitaliseringsprojekt

VA-guiden samlar och presenterar vägledande texter och dokument från HaV om digitalisering av uppgifter om små avlopp. Läs mer om underlag inför lämplig registrering...

LTU:s studie visar på lägre vattenförbrukning än de allmänna råden

Forskare vid LTU har mätt mängden avloppsvatten från ett stort antal hushåll med minireningsverk. Medianvärdet för avloppsvattenmängd i de studerade anläggningarna är 99 liter...

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor....

Funktionen hos markbaserade avloppsanläggningar – rapport från projekt under 2016

För att få en bättre bild av relativt nya anläggningar har RISE tillsammans med 11 kommuner studerat markbaserade anläggningar som är den dominerande avloppstekniken...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Fosfor och bakterieutsläpp från små avlopp – slutrapport för två projekt från LTU

På Luleå tekniska universitet har forskare mellan 2015 och 2017 undersökt reduktion av fosfor och bakterier i fosforfällor och markbäddar i två projekt finansierade...

Sju projekt får pengar av HaV

För fjärde året i rad delar Havs- och vattenmyndigheten ut pengar till projekt som kan bidra till att minska utsläppen från små avlopp. Under 2017...

Påverka vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras

Den 30:e mars bjuds inspektörer in till en workshop i Norrköping för att testa förslaget till vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras....

HaV utlyser medel till projekt för små avlopp

Liksom tidigare år utlyser Havs- och vattenmyndigheten medel för utvecklingsprojekt inom små avlopp. Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap samt bidra...

Senaste artiklarna