Start Taggar HaV utvecklingsprojekt

Tagg: HaV utvecklingsprojekt

LTUs studie visar på lägre vattenförbrukning än de allmänna råden

Forskare vid LTU har mätt mängden avloppsvatten från ett stort antal hushåll med minireningsverk. Medianvärdet för avloppsvattenmängd i de studerade anläggningarna är 99 liter...

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor....

Funktionen hos markbaserade avloppsanläggningar – rapport från projekt under 2016

För att få en bättre bild av relativt nya anläggningar har RISE tillsammans med 11 kommuner studerat markbaserade anläggningar som är den dominerande avloppstekniken...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Fosfor och bakterieutsläpp från små avlopp – slutrapport för två projekt från LTU

På Luleå tekniska universitet har forskare mellan 2015 och 2017 undersökt reduktion av fosfor och bakterier i fosforfällor och markbäddar i två projekt finansierade...

Sju projekt får pengar av HaV

För fjärde året i rad delar Havs- och vattenmyndigheten ut pengar till projekt som kan bidra till att minska utsläppen från små avlopp. Under 2017...

Påverka vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras

Den 30:e mars bjuds inspektörer in till en workshop i Norrköping för att testa förslaget till vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras....

HaV utlyser medel till projekt för små avlopp

Liksom tidigare år utlyser Havs- och vattenmyndigheten medel för utvecklingsprojekt inom små avlopp. Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap samt bidra...

Filmer från kunskapsdag 2016 om små avlopp

Den 29 november arrangerade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en kunskapsdag om små avlopp i Knivsta 29 november. Tack vare finansieringen...

Senaste artiklarna