Digitala uppgifter om små avlopp – HaVs digitaliseringsprojekt

VA-guiden samlar och presenterar vägledande texter och dokument från HaV om digitalisering av uppgifter om små avlopp. Läs mer om underlag inför lämplig registrering av uppgifter, riskklassning av tillsynsobjekt och e-tjänst för ansökan och anmälan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. 1: Vision
    2. Ja.
    3. Ja, vi fyller i dem efter att vi skrivit slutbevis och ibland efter att vi skrivit tillstånd. Vi fyller inte i riskklassificeringen.