Start Taggar HaV utvecklingsprojekt

Tagg: HaV utvecklingsprojekt

Minireningsverksprojektet – exklusivt material för medlemmar

Här har vi bearbetat rapporten från projektet Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar. Vi vill att du som inspektör lättare ska...

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – slutrapport

Samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll. Avloppsguidens användarförening, 2015. Med projektmedel från Havs- och vattenmyndighet (utlysning om anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö) undersökte Avloppsguidens användarförening om...
Installera vakuumtoalett i befintliga hus

Att installera vakuumtoalett – broschyr

Ny broschyr ger tips till dig som planerar att installera vakuumtoalett till sluten tank i ditt hus eller sommarstuga. Vad ska man tänka på,...

VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp. Rapport från HaV-finansierat projekt

Rapport från HaV-finansierat projekt 2015 Författare: Mats Johansson, Åsa Erlandsson & Marie Albinsson, VA-guiden och Ecoloop Sidor: 23 sidor En av projektets viktigaste slutsatser är att det...

Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar, JTI 2015

JTI-rapport 2015, Kretslopp & Avfall nr. 52 Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar för små avlopp - Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod Författare: Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats...

Senaste artiklarna