Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt hur tillsyn utförs i Sverige och andra länder.

Projektet genomfördes under 2019 och finansierades av HaV genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Rapporten sammanfattar projektet och ger kunskap om markbaserade anläggningar och hur en god funktion kan upprätthållas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.