Start Taggar CE-märkning

Tagg: CE-märkning

Kub, pyramis och cylinder i trä som ska stoppas i passande hål

Så tar SIS fram en standard

Här berättar Emma Risén, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder, om hur det går till att ta fram en standard. Arbetet sker i...

Svar om CE-märkning, fosforrening och modifiering av minireningsverk

Fråga: Jag har fått in en ansökan på ett minireningsverk. Enligt verkets CE-märkning så klaras inte 90% rening av fosfor, vilket vi bedömer krävs...
avloppsrör

Måste rörpaket för infiltration/markbädd vara CE-märkta?

Fråga: Måste rörpaketet som används vid anläggande av infiltration/markbädd vara CE-märkta? Jag har just varit och tittat på en anläggning som blev klar idag....

Hur ska prestandadeklarationer granskas?

Fråga: Vi skulle behöva hjälp med att få koll på vad vi ska granska när det gäller prestandadeklarationer för minireningsverk. Vad är det vi...

Minireningsverk med endast biologisk rening – kan vi ställa krav på provtagning bara på dem?

Fråga: Vi ställer generellt inte villkor om provtagning i tillstånden för minireningsverk (upp till 5 hushåll) i vår kommun vilket man gör i vissa...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Vad innebär det att vi inte får efterfråga andra resultat än CE-märkta produkters prestandadeklaration?

Boverket och Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat att alla miljökontor och länsstyrelser måste beakta EU-lagstiftning om byggprodukter vid handläggning. I ett brev till alla...

Byggproduktförordningen – CPR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG 9 mars 2011 Från...

Projektbeskrivning: Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar

Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard Länsstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne Rapport: 2009:34 Rapporten ingår i rapportserien för Västra Götalands län Sidor: 12 sidor Projektbeskrivning av uppbyggnad...

Hur ska slamavskiljare bedömas med tanke på EU-standard och nya AR?

Hur ska slamavskiljare bedömas med anledning av EU-standarden (SS-EN 12566-1) och nya AR? Enligt information från SITAC upphör typgodkännandet och krav enligt svensk Standard...

Senaste artiklarna