Vad innebär det att vi inte får efterfråga andra resultat än CE-märkta produkters prestandadeklaration?

Boverket och Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat att alla miljökontor och länsstyrelser måste beakta EU-lagstiftning om byggprodukter vid handläggning. I ett brev till alla kommuner och länsstyrelser står det att "den handläggande myndigheten får inte efterfråga andra prövningar eller bedömningar än de som anges i harmoniserade standarder för byggprodukter. Myndigheten får heller inte efterfråga andra uppgifter om byggprodukters väsentliga egenskaper än de som framgår av prestandadeklarationerna".

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.