Start Taggar Kemisk rening

Tagg: Kemisk rening

Dunk med fällningskemikalie

Vad händer vid kemfällning av fosfor och hur påverkar vattenkvaliteten?

Kvaliteten på fastighetens dricksvatten är viktigt i många avseenden. Framför allt vill de flesta ha ett dricksvatten som inte smakar eller luktar konstigt, och...

Kemisk fällning – en möjlig reningsmetod för dagvatten?

Hur väl fungerar kemisk fällning som metod för att rena dagvatten? Detta har undersökts i en studie vid Luleå tekniska universitet. Resultatet från genomförda...

Kan ytan på en markbädd minskas när fosfor kemfälls i slamavskiljaren?

Fråga: Jag undrar om en markbädd lättare släpper igenom avloppsvatten där fosforn fällts ut i slamavskiljaren? Kan ytan på en traditionell markbädd minskas från...

Kemisk fällning av förorenat dagvatten

I en ny studie vid Luleå Tekniska Universitet har kemisk fällning undersökts som en möjlig teknik för att rena förorenat dagvatten. Det sammantagna resultatet...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Kan det räcka med en normalstor slamavskiljare och tätare tömning vid P-fällning?

I de fall man fäller fosfor till slamavskiljaren, hur stor bör slamavskiljaren vara? På Avloppsguidens tekniksidor står följande: Eftersom slammängden ökar med kemfällning så är...

Markbädd med extra fosforrening – hur bra rening kan man förvänta sig?

Vi har en fråga om hur bra rening man kan förvänta sig i en markbädd med efterföljande fosforfälla eller kemisk fällning i slamavskiljaren. I...

Bra Små Avlopp – uppföljning 2000-2007

I denna rapport redovisas det samlade resultatet av utvärderingar av små avloppsanläggningar för åren 2000-2007 inom projektet Bra Små Avlopp. Totalt har 14 anläggningar...

Åtgärder för att minska fosforutsläpp

Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp Rapporten "Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp" redovisar en litteraturstudie om möjligheterna att...

Senaste artiklarna