Kemisk fällning av förorenat dagvatten

I en ny studie vid Luleå Tekniska Universitet har kemisk fällning undersökts som en möjlig teknik för att rena förorenat dagvatten. Det sammantagna resultatet från studien indikerar att metoden har god förmåga att avskilja typiska föroreningar från dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.