Vad händer vid kemfällning av fosfor och hur påverkar vattenkvaliteten?

Dunk med fällningskemikalie
Kvaliteten på fastighetens dricksvatten är viktigt i många avseenden. Framför allt vill de flesta ha ett dricksvatten som inte smakar eller luktar konstigt, och som inte orsakar korrosion på ledningar eller ger missfärgningar och kalkavlagringar. En faktor som ibland blir förbisedd är att kvaliteten på fastighetens dricksvatten också är viktig för att kemisk fällning av fosfor ska fungera.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.