Start Taggar Enskilt dricksvatten

Tagg: Enskilt dricksvatten

SGU söker kommuner till projekt om avloppspåverkade dricksvattenbrunnar

Under 2019-2020 studerar SGU förekomsten av organiska miljögifter i enskilda dricksvattentäkter. SGU söker därför kommuner som är intresserade av frågan och som kan tänka...

Enskilt dricksvatten i kommunal och regional va-planering genererar många frågor

Vem har ansvaret för enskilt dricksvatten? Hur får man med frågorna i planeringen för vatten och avlopp? Hur ökar vi kunskapen kring enskilt dricksvatten?...

Lämna uppgifter till SGU:s brunnsarkiv och få ett bättre skydd

Nu testas tjänsten för allmänheten att rapportera in uppgifter om sina brunnar till SGU:s brunnsarkiv. Tanken är att SGU får bättre kunskap om Sveriges...

Inga föreskrifter för att undvika vattenbrist

Havs- och vattenmyndigheten fick i somras ett regeringsuppdrag till följd av de senaste årens problem med vattenbrist i olika delar av Sverige. Uppdraget bestod...

P1 undrar ”Är vattentoan på väg bort?”

Nyligen lyfte radioprogrammet God morgon världen! i P1 frågan om vattentoalettens framtid. Programmet Klotet i samma kanal frågade Bosse Olofsson, professor vid KTH, om det...

Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De...

Risk för allvarlig vattenbrist

Nio nationella myndigheter varnar för att vi riskerar att uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år. Myndigheterna uppmanar alla till att spara på vatten...

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Sedan 2009 har Region Gotland drivit tillsynskampanjen Klart Vatten för att uppmärksamma och förbättra öns små avloppsanläggningar. 2014 uppskattade projektet att ca 40 %...

Dricksvattenbrunn flyttades närmare avloppet innan tillståndsbeslut vunnit laga kraft

Jag har beviljat ett tillstånd till ett minireningsverk för tre hushåll på en fastighet i kommunen. Innan beslut vunnit laga kraft och delgivningskvitton från...

Otjänligt vatten i dricksvattenbrunnen – hur påverkar det tillståndsprövningen för avloppet?

Vad gäller vid tillståndsprövning av ett enskilt avlopp när fastighetens vattenbrunn har otjänligt vatten? Vi har fått in två ansökningar där fastighetsägarna tar sitt...

Senaste artiklarna