Start Taggar Enskilt dricksvatten

Tagg: Enskilt dricksvatten

Inga föreskrifter för att undvika vattenbrist

Havs- och vattenmyndigheten fick i somras ett regeringsuppdrag till följd av de senaste årens problem med vattenbrist i olika delar av Sverige. Uppdraget bestod...

P1 undrar ”Är vattentoan på väg bort?”

Nyligen lyfte radioprogrammet God morgon världen! i P1 frågan om vattentoalettens framtid. Programmet Klotet i samma kanal frågade Bosse Olofsson, professor vid KTH, om det...

Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De...

Risk för allvarlig vattenbrist

Nio nationella myndigheter varnar för att vi riskerar att uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år. Myndigheterna uppmanar alla till att spara på vatten...

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Sedan 2009 har Region Gotland drivit tillsynskampanjen Klart Vatten för att uppmärksamma och förbättra öns små avloppsanläggningar. 2014 uppskattade projektet att ca 40 %...

Dricksvattenbrunn flyttades närmare avloppet innan tillståndsbeslut vunnit laga kraft

Jag har beviljat ett tillstånd till ett minireningsverk för tre hushåll på en fastighet i kommunen. Innan beslut vunnit laga kraft och delgivningskvitton från...

Otjänligt vatten i dricksvattenbrunnen – hur påverkar det tillståndsprövningen för avloppet?

Vad gäller vid tillståndsprövning av ett enskilt avlopp när fastighetens vattenbrunn har otjänligt vatten? Vi har fått in två ansökningar där fastighetsägarna tar sitt...

Få brunnar med bra vatten

Vi ser i flera kommunala VA-planer riktade aktiviteter mot fastigheter med enskilt vatten. Aktiviteter så som informationskampanjer, gratis eller rabatterade provtagningar av kranvatten. I...

Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport som ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten. Tänkt...

Kan vi godkänna en dålig placering av avloppet om fastighetsägaren är med på att...

Vi har en fråga angående ansvar kring beslut. Vi har två liknande fall men lite olika förutsättningar, den ena hävdar att han aldrig dricker...

Senaste artiklarna