Ny vägledning om prövning av vattenförsörjning vid bygglov och förhandsbesked

Boverket har publicerat en ny vägledning för prövning av vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och bygglov.

I februari 2022 kunde vi berätta om att Boverket höll på att ta fram en vägledning som skulle ge stöd vid bedömning av möjlighet till vattenförsörjning vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. Arbetet med vägledningen var egeninitierat från myndighetens sida men efterfrågat från många handläggare.

Vägledningen innehåller:

  • Information om hur prövning av möjligheten att ordna vattenförsörjning ska gå till.
  • Förklarar skillnaden mellan allmän och enskild vattenförsörjning
  • Beskrivning av underlagsmaterial som hjälp vid prövningen
  • Vägledning om vilka faktorer som behöver beaktas vid enskild vattenförsörjning
  • Ansvarsbeskrivning om vem som ska utreda vattenförsörjning

Cecilia Näslund, expert inom vatten- och klimatfrågor för fysisk planering på Boverket, är en av de handläggare som varit med att ta fram vägledningen. Hon är glad att vägledningen äntligen är klar och hoppas att den kommer användas flitigt.

– Vi är väldigt glada att vi nu har fått fram vägledning som ger stöd till bygglovshandläggare i bedömning av möjlighet till vattenförsörjning vid bygglov utanför detaljplan.

Till vägledningen: Prövning av vattenförsörjning (Boverkets hemsida PBL – kunskapsbanken)

Fler vägledningar om vattenförsörjning i planeringen

Boverket har även publicerat andra vägledningar om vattenförsörjning i olika planeringssammanhang på PBL- kunskapsbanken: