Arsenik i dricksvattnet – kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde?

I ett område med privata dricksvattenbrunnar finns problem med arsenik från berggrunden. Är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde? Vattnet i en gemensam brunn har höga arsenikhalter. Användarna nekas åtkomst för att åtgärda problemen, hur ser ansvaret ut? Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.