Vägledning om fosforfilter i kunskapsbanken

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad i mars diskuterades anläggningar med fosforfilter. Nu har HaV publicerat rapporten från projektet som region Halland drivit om detta. Projektet har också tagit fram ett handläggarstöd. Avloppsguiden har samlat information från olika projekt om fosforfilter.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.