9 november är det dags för nätverksträff i slamnätverket – tema Fosforfällor

Den 9 november i Örebro är det dags för den årliga nätverksträffen för Avfall Sveriges slamnätverk. Träffen anordnas av Avfall Sverige, i samarbete med Tekniska förvaltningen/Avfall i Örebro kommun och VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp.

Målgrupp för träffen är deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.

Temat för dagen är fosforfällor, programpunkter:

  • Inledning och välkommen till Örebro
  • Aktuella frågor
  • Kunskapsgenomgång fosforfällor
  • Arbetssätt och rutiner för byten av fosforfällor i Örebro kommun m.fl.
  • Omhändertagande av utbytt filtermaterial
  • Studiebesök byte av fosforfällor
  • Erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor

Tid: Fredagen den 9 november kl. 9.00-15.30 (fika från kl 8.30)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro. Centralt läge, ca 400 m från Örebro Resecentrum, läs mer om City Konferenscenter.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.
Anmälan är stängd!

Frågor:
Jenny Westin, Avfall Sverige, 040-35 66 15, [email protected]
Marie Strand, VA-guiden, 018-10 57 01, [email protected]

Hela Inbjudan till nätverksträff i Slamnätverket hittar du här!