Slagg som potentiellt filtermaterial vid vattenrening

I ett forskningsprojekt om hur slaggprodukter från järn- och stålindustrin kan användas på andra sätt än att läggas på deponi, har potentialen för bland annat dagvattenrening utvärderats. Resultaten visar att slagg med rätt egenskaper kan användas för att binda fosfor och andra lösta ämnen som metaller, PFAS och fluor från förorenat vatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.