Frågor kring tillsyn av fosforfilter, CE-märkning och för lågt pH i filtren

Frågeställaren har stött på fosforfällor med lågt pH och ställer frågor kring det, samt CE-märkning.

MRVs Terje Skaarnes svarar och berättar bl a hur en pH-kontroll av det fosforbindande materialet ska gå till.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.