Åtgärdstakten för små avlopp – årets kommunundersökning

Sedan 2006 har VVS-fabrikanterna i samarbete med Maskinentreprenörerna gjort en årlig kommunundersökning om åtgärdstakten för små avlopp. Undersökningen skickas ut till samtliga 290 kommuner i landet. Utskicket görs av Fann VA-teknik på uppdrag av VVS-fabrikanterna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.