Sammanställning av enkätsvar: Har ni en VA-strateg i organisationen?

Hur gör kommuner och VA-bolag med den strategiska VA-planeringen? Finns det en uttalad VA-strateg i organisationen? Vi ställde ett par snabba frågor till våra medlemmar om hur arbetsfördelningen ser ut kring de strategiska VA-frågorna. Drygt hälften av medlemmarna har en VA-strateg som är ansvarig för frågorna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.