8-9 oktober, Utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar, kommer vi blanda annat att gå igenom Livsmedelsverkets nya faktaskrift, reda ut begreppen, och titta på lagstiftningen.

I oktober 2022 lanserade Livsmedelsverket sin omarbetade faktaskrift ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk” som ligger till grund för Livsmedelsverkets dricksvattenpaket med webbsidor och råd. Faktaskriften berör enskilt dricksvatten för privat bruk, alltså det vatten som i snitt försörjer färre än 50 personer eller producerar mindre 10 m3 vatten/dygn.

Innehåll

Utbildningen erbjuder en fördjupning i faktaskriftens ämnesområden som innefattar:

  • Enskilt dricksvatten – en översikt
  • vattentäkter
  • vattenprovtagning och analys
  • underhåll, felsökning och åtgärder
  • kriser och klimatförändringar
  • ansvar och lagstiftning gällande små dricksvattentäkter för privat bruk.

Vi kommer diskutera ämnen som påverkar hälsa, både naturligt förekommande tex mikrobiologiska parametrar, uran, bly och arsenik, men också föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter såsom PFAS.

Program (klicka för att ladda ner PDF)

Gruppen som arbetade med skriften kommer presentera innehållet och ge exempel från VA-rådgivning och från hur olika kommuner arbetar med enskilt dricksvatten. Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion.

Föreläsare

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop

Bo Olofsson, KTH, Aquater

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Amelia Morey Strömberg, Vatteninfo Sverige

 

Praktisk information

Datum: Tisdag den 8 oktober och onsdag 9 oktober
Tid: kl 08.00-12.00
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Elin Jansson, [email protected], 0583-406 74 eller Mathias Hultberg, [email protected], 018-751 30 40
Pris: Medlem i VA-guiden små avlopp eller VA-planering 4900 kr (exkl moms)
Ej medlem: 6900 kr (exkl moms)
Sista anmälningsdag: 1 oktober 2024

En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.

Anmälan

8-9 oktober 2024 Från eget vatten till kran - utbildning om små dricksvattenanläggningar
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar