VA-projekt sökes till kursen: Val av VA-system på SLU i Uppsala

Har din organisation lämpliga projekt inom VA-sektorn om uthålliga vatten- och avloppssystem som studenter från SLU på kursen Val av VA-system skulle kunna genomföra med start i november? Senast 25 oktober kan du komma med förslag.

Nu har ni möjlighet att med hjälp av studenter på SLU i Uppsala genomföra olika VA-projekt på ämnet uthålliga vatten- och avloppssystem. Projekten ska vara inriktade på exempelvis dricksvattenberedning och ledningsnät, kommunal och industriell avloppsvattenrening, enskilda avlopp och resursåtervinning, eller VA-processreglering.

Fokus i projekten ska vara på avvägningar mellan olika systemval, utveckling av nya lösningar och/eller utvärdering av hållbarhet/uthållighet av system.

Målet med projektet är att ge studenterna möjligheter att förankra och tillämpa kunskap från sina erfarenheter i terminsblocket: Uthålliga vatten- och avloppssystem. Genom projektarbete ska studenten kunna utveckla och fördjupa sin helhetssyn och analysförmåga av samhällets VA-system.

Förutsättningar:

  • Projektet ska genomföras under ca 8 veckor (november-januari).
  • Projektet ska vara inriktat på ett av de ämnen som studeras i terminsblock om uthålliga vatten- och avloppssystem, dvs dricksvattenberedning och ledningsnät, kommunal och industriell avloppsvattenrening, enskilda avlopp och resursåtervinning, eller VA-processreglering.
  • Arbetsuppgifter i projektet måste vara sådana som en civilingenjör i miljö- och vattenteknik skulle förväntas utföra.
  • Studenten ska få möjligheter till handledning under projekttid, minimalt 5 timmar.
  • Bifoga en kort bakgrundsinformation om problemet, frågeställningar och målet med projektet samt förslag till genomförande/metod.

Mer detaljerad information vad VA-projektet bör innehålla (Ladda ned pdf )

Projektförslag lämnas senast 25 oktober

Har ni projektidéer och förslag som uppfyller ovanstående kriterier får ni gärna, kontakta Jennifer McConville, programstudierektor för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på SLU, senast 25 oktober 2023.

Kontakt

Jennifer McConville
Programstudierektor för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, docent i teknik
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Institutionen för energi och teknik, Kretsloppsgruppen

 

Telefon: 018-672 816
Mobil: +46 76 783 7084
E-post: [email protected]

 

Blogg: https://blogg.slu.se/kretsloppsteknik/