Start Taggar Ersättningsskyldighet

Tagg: Ersättningsskyldighet

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, april-aug 2017

VA-planeringsguiden har gått igenom domar från Mark- och miljööverdomstolen från april 2017-augusti 2017. Nedan finns ett antal avgöranden i VA-ärenden. Svea HR M-1382-17 Dom 2017-07-14 Nämnden...

Ersättning för onyttigbliven anläggning, MMÖD 2015

Det var en fastighetsägare i Hammarö kommun som begärt 50 000 kr i ersättning för onyttigbliven anläggning till följd av att kommunen ordnat allmänt...

Dom om inlösen av onyttigbliven anläggning i Simrishamn, VA-nämnden 2008

Mål nr Va 88/07. Beslut 2008-10-31, BVa 57 Sedan Simrishamns kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid...

Nya avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Frågan berör tidsbegränsning av tillstånd, huvudmannens ersättningsskyldighet samt nyttjande av enskilda avlopp kontra krav på att ansluta sig till den allmänna anläggningen.   Vi har ett...

Senaste artiklarna