Start Taggar Ersättningsskyldighet

Tagg: Ersättningsskyldighet

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, april-aug 2017

VA-planeringsguiden har gått igenom domar från Mark- och miljööverdomstolen från april 2017-augusti 2017. Nedan finns ett antal avgöranden i VA-ärenden. Svea HR M-1382-17 Dom 2017-07-14 Nämnden...

Ersättning för onyttigbliven anläggning, MMÖD 2015

Det var en fastighetsägare i Hammarö kommun som begärt 50 000 kr i ersättning för onyttigbliven anläggning till följd av att kommunen ordnat allmänt...

Dom om inlösen av onyttigbliven anläggning i Simrishamn, VA-nämnden 2008

Mål nr Va 88/07. Beslut 2008-10-31, BVa 57 Sedan Simrishamns kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid...

Nya avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Frågan berör tidsbegränsning av tillstånd, huvudmannens ersättningsskyldighet samt nyttjande av enskilda avlopp kontra krav på att ansluta sig till den allmänna anläggningen. Fråga: Vi har...

Senaste artiklarna