Nya avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Vi undrar hur vi ska agera i  bebyggelsegrupper som ska få kommunalt VA i framtiden (inom 10 år); om vi kan bevilja tillstånd för enskilda avlopp i kommande VA-verksamhetsområden utan att VA-huvudmannen antingen går miste om en kund eller blir ersättningsskyldig. Eftersom de bebyggelsegrupper som är kvar i de flesta fall är dyra att bygga ut och särtaxa tillämpas så är dessa finansiella frågor viktiga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.