Ersättning för onyttigbliven anläggning, MMÖD 2015

Det var en fastighetsägare i Hammarö kommun som begärt 50 000 kr i ersättning för onyttigbliven anläggning till följd av att kommunen ordnat allmänt VA. Fastighetsägaren hade aldrig tagit sin anläggning i drift och hävdade att värdeminskningen borde börja räknas från den dagen det första orenade avloppsvattnet gått genom anläggningen. Hovrätten avslog överklagandet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.