Start Taggar Ekosystemtjänster

Tagg: Ekosystemtjänster

ESTER 2.0 – uppdaterat verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

Boverket har släppt en ny version av verktyget ESTER, som används för ekosystemtjänstanalys i tidiga skeden. Nyheter är bland annat en manual, förklaringar och...

Trädens betydelse för reglering av dagvatten – i kronor och ören

Hur mycket regnvatten tas egentligen upp av träden i våra städer och vilken effekt har det på volymen dagvatten som genereras? I ett projekt...

Bevara de urbana träden

Urbana träd bidrar med många olika ekosystemtjänster, i synnerhet ju äldre träden är. På Boverkets hemsida beskrivs nyttor med urbana träd och hur det...

Boverket släpper ny vägledning om ekosystemtjänster

Boverket har tagit fram en ny vägledning om hur ekosystemtjänster i städer och tätorter, med stöd av plan och bygglagen, kan skapas, bevaras och...

Tips och erfarenheter kring gröna lösningar

En skrift som samlar tips och erfarenheter från ett antal olika gröna lösningar. Målet är inspirera till att investera i nya typer av grönska...

Ekosystemtjänster för stadsplanering, vägledning 2014

Vägledningen är ett av flera resultat som kommit fram inom ramen för det Vinnovafinansierade samarbetsprojektet c/o city. Syftet är att bidra till att ekosystemtjänster...

Guide för värdering av ekosystemtjänster, NV 2015

Ur förordet Att se värdet av ekosystemtjänster är nödvändigt för ett samhälle som har ambitionen om en hållbar utveckling. Värdering av ekosystemtjänster ger underlag för...

Senaste artiklarna