Trädens betydelse för reglering av dagvatten – i kronor och ören

Hur mycket regnvatten tas egentligen upp av träden i våra städer och vilken effekt har det på volymen dagvatten som genereras? I ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet har man räknat ut hur mycket vatten trädens kronor kan fördröja och jämfört denna volym med den relativa kostnaden för olika dagvattenkonstruktioner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Lite larvig framställning med jämförelser av brandbilar och vattentorn. Det mest intressanta är ju vilken kapacitet ett träd har att fördröja regn vid ett specifikt regntillfälle. Oklart om det är den jämförelsen som gjorts i rapporten när de jämfört med kostnaderna av regnbäddar, som det verkar har de utgått från en årsvolym och då är det ju inte en korrekt jämförelse. Min gissning är att om trädet anläggs med en skelettjord utformad för att fördröja dagvatten så har den betydligt större effekt än trädet.. men såklart, alla bidrag är ju positiva.