Start Taggar Gröna tak

Tagg: Gröna tak

Uppdaterad version av Grönatakhandboken

Nu har en andra utgåva av Grönatakhandboken lanserats. Handboken, som ska vara ett stöd vid planering, projektering och skötsel av olika typer av gröna...

VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak

Vad är viktigt att ur ett dagvattenperspektiv tänka på vid utformning av ett grönt tak? I det tolfte avsnittet av VA-podden diskuteras gröna tak...

Mindre risk för översvämning tack vare gröna lösningar

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola visar att blågrön infrastruktur har förmåga att minska översvämningar vid skyfall.  För första gången har blågrön...

Tips och erfarenheter kring gröna lösningar

En skrift som samlar tips och erfarenheter från ett antal olika gröna lösningar. Målet är inspirera till att investera i nya typer av grönska...

Hur fungerar gröna tak i kalla klimat?

Forskning pågår vid Luleås tekniska universitet om vegetation på gröna tak i norr i projektet Improving green roof perfomance in demanding climates using the ecosystem...

Grönatakhandboken (2017)

Sammanfattning I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som kan öka den biologiska mångfalden, möta klimatförändringar och till och med skapa mötesplatser...

Modellering av avrinning från gröna tak. Exjobb, 2015

Utdrag ur referat Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjligheten att simulera avrinningen från gröna tak med hjälp av en befintlig funktion i modelleringsprogrammet...

Kvalitet på avrinningsvatten från gröna tak. Exjobb SLU, 2015

Utdrag från referat Syftet med arbetet var att analysera kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak och fastställa huruvida det förekommer tungmetaller i avrinningen eller...

Gröna taks potential för vattenreglering. Exjobb Karlstad universitet, 2015

Utdrag ur sammanfattningen Syftet med examensarbetet var att undersöka gröna tak som ett alternativ för att minska översvämningsrisken vid kraftiga regn i stadsdelarna Haga och...

Titta på film och lägg ett tak

Se hur anläggandet av ett biotop tak kan gå till.I Malmö har företaget VegTech nyligen lagt ett sedumtak samt ett biotoptak. Här kan följa...

Senaste artiklarna