Start Taggar Gröna tak

Tagg: Gröna tak

Egenskaper hos växtarter på gröna tak och effekten på fördröjning av dagvatten

I en nyligen publicerad doktorsavhandling presenteras analyser av dagvattenavrinning, artsammansättning, växtegenskaper och växters livsstrategier på gröna tak. En slutsats från avhandlingen var att tak...

Biokol och krossad betong – lämpligt substrat för gröna tak?

I en nyligen publicerad forskningsartikel presenteras en utvärdering av tre olika substrat för gröna tak gjorda av krossat tegel och krossad betong med och...

Ekostaden Augustenborg – en antologi

Få stadsdelar i Sverige förknippas lika mycket med dagvattenhantering som Augustenborg, Malmö. I samband med 20-årsjubiléet av stadsdelens ombyggnation till ett mer socialt, ekologiskt...

Uppdaterad version av Grönatakhandboken

Nu har en andra utgåva av Grönatakhandboken lanserats. Handboken, som ska vara ett stöd vid planering, projektering och skötsel av olika typer av gröna...

VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak

Vad är viktigt att ur ett dagvattenperspektiv tänka på vid utformning av ett grönt tak? I det tolfte avsnittet av VA-podden diskuteras gröna tak...

Mindre risk för översvämning tack vare gröna lösningar

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola visar att blågrön infrastruktur har förmåga att minska översvämningar vid skyfall.  För första gången har blågrön...

Minska risken för dagvatten i din källare – fyra tips på norska

Är du som fastighetsägare orolig för att få in dagvatten i din källare? Kanske kan dessa norska tips på åtgärder i så fall vara...

Tips och erfarenheter kring gröna lösningar

En skrift som samlar tips och erfarenheter från ett antal olika gröna lösningar. Målet är inspirera till att investera i nya typer av grönska...

Hur motivera dagvattenlösningar på bjälklag för byggherren?

Vår nya expert Anna Pettersson Skog, miljökonsult och expert på växtbäddar på Sweco Environment, svarar på ett antal frågor om dagvattenanläggningar på bjälklag, bland...

Hur fungerar gröna tak i kalla klimat?

Forskning pågår vid Luleås tekniska universitet om vegetation på gröna tak i norr i projektet Improving green roof perfomance in demanding climates using the ecosystem...

Senaste artiklarna