Mindre risk för översvämning tack vare gröna lösningar

Dagvattendamm i stadsdelen Augustenborg, Malmö.
En studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola visar att blågrön infrastruktur har förmåga att minska översvämningar vid skyfall. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.