Utställare 2024

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 13-14 mars 2024. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Läs mer om företagen/organisationen på deras hemsida.

Se planskiss

Acitex Miljöskydd AB

Monter: 6
Acitex Miljöskydd AB grundades 1985 med inriktning på produkter för olje- vatten och kemikaliesanering såsom exempelvis absorbenter, granulat och länsor. Under senare år har vi även lagt till olika miljövänliga alternativ för avisning och dammbindning. Produkterna är kloridfria och biologiskt nedbrytningsbara och passar utmärkt till miljökänsliga områden där man inte får använda vägsalter.

Våra kunder är främst kommuner, industrin och miljömedvetna företag. Acitex har ett brett och högkvalitativt sortiment för hantering av olika miljöspill.
Bolagets kontor och lager ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg och del av tillverkningen sker fortfarande vid vår anläggning i Lilla Edet.

Varför Handla från oss?
• Lång erfarenhet, stor kunskap och ett djupt engagemang inom miljöskydd.
• Högkvalitativa produkter till priser som alla har råd med
• Snabba leveranser och hög service
• Innovativa och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund!
www.acitex.se

Airwatergreen AB

Monter: 36
Airwatergreen AB är ett svenskt företag som erbjuder energieffektiv luftbehandling för alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som etablerar och håller ett önskat inomhusklimat genom att reglera fuktnivå och temperaturen på ett effektivt sätt, vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.
Vi har många installationer i pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk, reservoarer och andra byggnader där man vill undvika korrosion och mögelbildning. Luftavfuktning är ett energieffektivt sätt att sänka underhållskostnaderna!
Produkterna bygger på egen patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer. Många kunder vill sänka sin elförbrukning och kan göra detta då man samtidigt säkrar fuktnivån med våra luftavfuktare. Vi har idag över 900 installationer i 8 länder.
www.airwatergreen.com

Alnarp Cleanwater Technology AB

Monter: 12
Alnarp Cleanwater har utvecklat ett bioreningsverk för enskilt avlopp med naturlig rening i form av växter och mikroorganismer. Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester. Med vårt bioreningsverk slipper man kemikalier och minimerar behovet av slamtömning. Underhållsmässigt är det enkelt med få rörliga delar och en låg elförbrukning. Dessutom utgör bioreningsverket ett trevligt inslag i trädgården med sina vackra vattenväxter.
www.alnarpcleanwater.se

AQUATO® Umwelttechnologien GmbH

Monter: 10
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH is a medium-sized company based in Herford, Westphalia, that sells high-quality small sewage treatment plants and sewage treatment plant systems in Germany, Europe and worldwide. The benchmark of our work is the satisfaction of our customers. This means: Reliability and good service are just as important as high-quality products and quick processing of inquiries from our business partners. All AQUATO® products impress with their high operational reliability and longevity thanks to proven units. Highest adaptability thanks to special adjustment options, simple and safe installation thanks to plug-in operating units make the AQUATO® wastewater treatment plants all-rounders. Protecting the environment is an important business goal. In all operational processes, we pay attention to the economical use of resources and the avoidance/reduction of waste.
www.aquato.de/en

BCT Schaktfri Teknik AB

Monter: 15

www.bctab.se

BioKube A/S

Monter: 9
BioKube är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark, en bit söder om Köpenhamn. Vi har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten i Danmark Sverige, Finland och globalt i hela världen. Företaget startades till följd av det EU-direktiv som tillkommit för att tillse att varje hushåll skall ha aktiv rening av sitt avloppsvatten. Idag har företaget 17 medarbetare, varav 3 st i Sverige inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKube har installerat drygt 9000 godkända minireningsverk i över 50 länder varav 5000 i Danmark där vi är marknadens mest köpta reningsverk. I Sverige växer vi kontinuerligt och stadigt både för enskilda fastigheter och större gemensamma anläggningar, så idag har vi 2500 sålda verk i Sverige. Globalt i övriga världen har vi sålt, cirka 1800 verk. Länsstyrelsernas utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp visar att BioKube reningsverk har toppresultat. Granskningen omfattade såväl funktion som reningsvärden. BioKube erbjuder 20 års funktionsgaranti vid tecknande av serviceavtal.
www.biokube.se

Cipax AB

Monter: 1
Cipax tillverkar behållare och tankar i återvinningsbar polyeten genom rotationsgjutning. I vårt Mark/VA-sortiment finns produkter som slutna tankar, slamavskiljare med infiltration, pumpbrunnar och andra tillbehör. Fördelen med att rotationsgjutna dessa produkter är att de tillverkas i ett stycke, utan skarvar och blir då mycket tåliga och robusta samt enkla att rengöra. Våra slutna tankar och slamavskiljare har marknadens mest flexibla nedgrävningsdjup på upp till 3,0m för vissa produkter. Bland våra senaste nyheter finns system för hög skyddsnivå med fosforreducering samt ytterligare varianter av vår populära lågbyggda slamavskiljare. Förutom till enskilda avlopp kan våra tankar även användas för regnvattenuppsamling och bevattning genom att kombinera en sluten tank med vårt bevattningskit.
www.cipax.com/se

Conclean AB

Monter: 46
Låt Conclean vara ditt förstahandsval när det gäller enskilt avlopp, regnvattenåtervinning och dagvattenhantering. Conclean AB startade 2014 och har alltid varit måna om att använda de främsta leverantörerna i Europa. Vi kan idag med stolthet säga att vi har marknadens bästa produkter anpassade för nordiskt klimat, tillverkade av ex. Graf, AQT och Eccua. Vi lägger stort fokus på våra kunder och därmed ställer vi hårda krav på både medarbetare och auktoriserade återförsäljare runt om i landet. Hållbarhet är ett av våra starkaste ledord. Detta är ett ord som genomsyrar vår filosofi kring allt från miljö till våra produkter och relationer. Vi arbetar för att du ska känna dig nöjd med ditt val idag – liksom i framtiden.
www.conclean.se

FANN VA-Teknik AB

Monter: 4
Vår mission är att skapa en bättre vattenmiljö och hälsa genom att utveckla klimatsmarta lösningar för rening av avloppsvatten. Vi har tillverkat lösningar för små avlopp sedan 1990 och med fler än 70 000 installerade avloppssystem, vågar vi påstå att vi både har en djup kunskap och en gedigen erfarenhet av avloppsrening. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Sverige utanför Uppsala och är anpassade för vårt nordiska klimat. Vi har färdiga paketlösningar från ett hushåll upp till större skräddarsydda system för t ex samfälligheter. Vid installation av en komplett avloppsanläggning från FANN lämnar vi även en generös funktionsgaranti på hela 10 år, vilket är en trygghet för både fastighetsägare och entreprenör.
www.fann.se

FlexiClean AB

Monter: 19
FlexiClean AB har sedan starten 2004 fokuserat på kostnadseffektiv dag- och process-vattenrening. Vår erfarenhet ifrån ”fältet” har utvecklat våra lösningar till att vara sparsamma i avseenden på installation samt service och underhåll, inte bara ekonomiskt utan även arbetsmiljömässigt. Vi renar tungmetaller, näringsämnen, PAH, oljeprodukter samt Pfas i våra dagvattenfilter. Men samma teknik levererar vi samlingsbrunnar för flöden upp till 77 m3/h. Våra unika filterkassett för rening av mikroplaster tog vi fram efter en beställning av Svenska FotbollsFörbundet och förutom den reningsförmågan av ovan nämnda ämnen filtrerar den mikroplaster ned till 42 my. Tre oberoende rapporter visar att använder man vår metod är inte konstgräsplaner och granulat ett miljöproblem längre. Genom våra samarbeten forskare och konsulter men framför allt med marknaden utvecklar vi ständigt våra produkter i syfte om vad vi alla vill ha. Ett renare vatten.
www.flexiclean.eu

GRUNDFOS AB

Monter: 3
Vi är pionjärer inom lösningar på världens vatten- och klimatutmaningar och förbättrar människors livskvalitet med våra energi- och vatteneffektiva lösningar. I vår stora VA-portfölj ingår allt från pumpar och pumpstationer till smarta styrenheter och övervakningssystem. Med Grundfos lösningar kan vi hjälpa dig att öka anläggningens driftseffektivitet, minska vattenförluster och energikostnader samt prioritera och planera underhåll och investeringar optimalt. Vi har något att erbjuda alla, oavsett om det gäller den kommunala sektorn, privata vattenverk eller en samfällighet. Vi har funnits på marknaden i över 75 år och samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap om pumpbranschen genom åren – något som avspeglas i våra innovativa och högkvalitativa produkter och lösningar där vatten och energi har störst fokus på agendan. Vi ser möjligheter i varje droppe vatten.
www.grundfos.com/se

Jets Sverige AB

Monter: 41
Jets Sverige AB är en ledande leverantör av kretsloppsanpassade avloppssystem. Vi erbjuder flexibla lösningar för villa och fritidshus, med egen avloppslösning. Med minimal vattenförbrukning, ca 0,5 liter per spolning, blir avloppssystemet miljövänligt, men ger också en ekonomisk fördel, genom färre tömningar av tanken. Etablerade avloppslösningar finns även för flerfamiljshus, samfälligheter samt tömningsstationer för tåg och båtar.
www.jets.se

Kingspan BAGA AB

Monter: 30 & 31
Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling. BAGAs produkter ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer, fett- och oljeavskliljare och slutna tankar. Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Falun, Skövde, Alingsås och Umeå. Sedan 2021 är vi en del av Kingspan Group och följer vårt tioåriga hållbarhetsprogram Planet Passionate.
www.kingspan.se/baga

Kojapo AB

Monter: 21
Vi hjälper Sveriges vatten- och avloppsverksamheter att skapa säkra arbetsmiljöer ute på fältet. Dessutom bidrar våra produkter och metoder till kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. Sedan starten 1972 har vi varit en stabil aktör i det system som säkerställer att dricksvatten kan distribueras till svenska industrier, fastigheter och hushåll på ett säkert sätt. Från början verkade vi inom åkeribranschen där vi ofta lade märke till stora säkerhetsbrister i samband med VA-arbeten. Vi bestämde oss för att göra något åt det. Sedan 1979 heter vi Kojapo och säljer och hyr ut ett brett sortiment kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakter, brunnar samt avlopps- och vattenreningsverk. Våra produkter förebygger belastningsskador, akuta skador och till och med dödsfall som kan ske när säkerhetsrutiner vid schaktning och släntning brister.
www.kojapo.se

MittSverige Vatten & Avfall

Monter: 14
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 126 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom VA- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.
www.msva.se

MRV

Monter: 16
MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Branchorgnisationen MRV bildades 2009 för att samla seriösa aktörer med en hög kvalitet på produkter och tjänster i en och samma organisation.
www.mrv.nu

Plastinject Watersystem AB

Monter: 38
Vi har marknadens bredaste sortiment av dagvattenmagasin, både gällande fördröjning, infiltration eller båda kombinerat. Upptill 96% upptagningsförmåga/ nyttjandekapacitet. Inspektions och spol-möjligheter i en mängd varianter. Egen tillverkning – Made in Sweden – säkrar optimal logistik, tillgänglighet & prisbild. Vi erbjuder även rening av ditt dagvatten i form av partikelavskiljare, oljeavskiljare samt reducering av tungmetaller.
Välkommen till Plastinject Watersystem.
www.plastinjectwatersystem.se/sv

Ponova Nordic AB

Monter: 27
Ponova Nordic AB är ett bolag som verkar som leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Vi verkar över hela landet och finnas etablerade i Lidköping, Göteborg, Gävle, Lycksele och Boden. Högkvalitativa och anpassningsbara produkter tillsammans med mycket hög kompetens skall ge dig den absolut bästa helhetslösningen! Ponovas idé är enkel, högkvalitativa och anpassningsbara produkter tillsammans med mycket hög kompetens och flexibilitet skall ge dig som kund den absolut bästa helhetslösningen.
Vi kan bland annat leverera:
• Rörbroar
• Vägtrummor av plåt & plast
• Valvbågar
• Komplett Vatten & avlopp sortiment
• Brand, brädd, regnvatten, infiltration och fördröjningsmagasin
• Goesynteter, geotextil, geomembran, bentonitmattor
• LOD och andra kompletta dagvattenlösningar
• Gabioner
• Cellplast och fuktskyddsprodukter

Ponova jobbar konstant med att förnya sig genom att ta fram nya produkter, leverantörer, tjänster och lösningar för att möta just ditt behov, både idag och imorgon. Vill du diskutera produkter och innovativa lösningar med oss, tveka då inte med att ta kontakt med oss.
www.ponova.se

Premier Tech Water and Environment Sweden AB

Monter: 32
Premier Tech Water and Environment består idag av 1 500 personer i 12 länder. Vi skyddar miljön med hållbara, decentraliserade lösningar för behandling av avloppsvatten, hantering av regnvatten, förvaring av vätskor och återvinningssystem för fast avfall samt kompostering.
Som ett av de viktigaste företagen i gruppen är målet för Premier Tech Water and Environment Sweden AB med säte i Mölndal att bidra till ansvarsfull vattenhantering. Med målet att skydda miljön liksom din mark och egendom utvecklar och tillverkar företaget hållbara, decentraliserade produkter för behandling av avloppsvatten, användning, insamling och infiltration av regnvatten samt för återvinning av organiska restmaterial. Företaget gäller som uppfinnare av moderna lågbyggda tankar och har tilldelats priser för tankarnas bioniska design som ökar deras stabilitet och hållbarhet och minskar materialåtgången, I den kanadensiska företagsgruppen Premier Techs regi utvecklar teamet vattenteknik baserat på tyskt kunnande och med produktion i Tyskland. Resultatet är produkter som efterfrågas över hela världen.
www.premiertechaqua.com/sv-se

SCALGO ApS

Monter: 44
Genom att utnyttja geografisk digitalisering och använda de senaste framstegen inom big data-teknologi, har SCALGO skapat en digital plattform, SCALGO Live, som hjälper konsulter, kommuner och VA-bolag med att planera för vatten i hela Sverige. Med SCALGO Live får du tillgång till färdiga analyser i hög detalj och verktyg för att lätt göra snabba bedömningar vid fysisk planering i skyfalls- och dagvattenplanering, samt vid återställande av våtmarker och vattendrag. Kom gärna förbi vår monter så visar vi mera!
www.scalgo.com

Scandia Pumps AB

Monter: 33
Scandia Pumps är en väletablerad leverantör av tekniska lösningar inom dagvatten & avlopp med erfarenhet från pumpbranschen sedan 1991. Vi strävar efter en ständig innovation och utveckling av nyckelfärdiga pumplösningar för att möta de utmaningar som industrin står inför.
www.scandiapumps.com

SEKA Miljöteknik AB

Monter: 43
SEKA Miljöteknik AB har ett omfattande utbud av platseffektiva stationära och mobila produkter för rening av dagvatten och länshållningsvatten. Höga flöden är inga problem, inte heller små, och filterstegen i våra produkter anpassas utefter typ av förorening och vilka halter som behöver reduceras. EcoVault (dagvattenmagasin med efterfiltrering för höga flöden och som finns modulerad i StormTac) eller Granulatfällan (99% fångst av granulat och mikroplaster vid t.ex. konstgräsanläggningar) är kanske våra mest kända och populära produkter, men även tungmetallavskiljare kopplade på befintliga slam- och oljeavskiljare samt olika mobila lösningar väcker stor uppmärksamhet. Samtliga produkter är lätta och snabba att underhålla. Våra konsulters gedigna erfarenhet av provtagning, dagvattenutredningar och andra typer av utredningar av förorenat vatten gör att vi har god kännedom om hur föroreningar beter sig i vatten. En kunskap som inte minst är viktig för att dimensionera och kundanpassa produkter samt anpassa filter och filtermedia efter typ av förorening.
Vi hoppas att vi ses för vidare presentation i monter nr. 43 på VAK i Sundsvall!
www.sekamiljoteknik.se

Sulzer Pumps Sweden AB

Monter: 37
Sulzer står för innovation och beprövade lösningar inom kommunal och kommersiell vatten-och avloppshantering. I nära samarbete med våra kunder har vi utvecklat djup och bred kompetens inom dessa områden och erbjuder produkter med hög prestanda och driftsäkerhet kombinerat med bästa totalekonomi. Vi erbjuder allt från små pumpar och pumpstationer och LTA-system till processutrustning för stora renings- och vattenverk. Vi har kontor från Malmö i söder till Piteå i norr. Hoppas vi ses i vår monter 37 på VAK i Sundsvall!
www.sulzer.com/sweden

Topas Vatten AB

Monter: 34
Topas Vatten AB är ett av branschens äldsta och mest välrenommerade företag inom avloppsrening. I över 20 år har vi levererat förstklassiga avloppslösningar till allt från enskilda hushåll till samfälligheter och kommunala huvudmän. Topas reningsverk var det fabrikat som presterade allra bäst i Länsstyrelsens stora utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp. Lägg till det en av branschens mest välutbyggda serviceorganisation med ett koncept som erbjuder fullständig trygghet för installatören, fastighetsägaren och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med miljöförbättringar och effektiviseringar inom den egna verksamheten och har utvecklat ett nytt system för hantering av fällningskemikalier då vi återanvänder plastemballage/dunkar och minskar vårt plastavfall väsentligt. En nyhet för i år är lanseringen av vår nya produktlinje av reningsverk för BDT-vatten. Tekniken baseras på MBBR-teknik och har utvärderats i fält i mer än 2 år med mycket goda resultat. BDT anläggningar finns nu för enskilda hushåll upp till mindre samhällen och samfälligheter.
www.topasvatten.se

Tranås Cementvarufabrik AB och Watersystems AB

Monter: 26
Familjeföretaget Tranås Cementvarufabrik som grundades 1958 producerar högkvalitativa betongvaror samt handlar med VA-material – tonvikten ligger på enskilt avlopp. Signaturprodukter är slamavskiljaren Tranåsbrunnen i betong samt WSB Clean minireningsverk i betong. Vi på Tranås Cementvarufabrik AB arbetar hårt för att leverera varor av hög kvalitet till våra kunder med bästa tänkbara service. Endast 150 meter från huvudkontoret ligger dotterbolaget Watersystems. Företaget säljer och servar WSB Clean minireningsverk i betong över hela Sverige. Vår serviceorganisation erbjuder en komplett och unik servicelösning med marknadens bästa garantier. WSB Clean reningsverk utvecklades ursprungligen i Tyskland och finns i 25 länder och över 65 000 exemplar. Sammanlagt är vi idag ca 60 anställda i Tranås – kom gärna och hälsa på oss. Vi ligger så nära varandra att ni hinner med att besöka båda.
www.tranascementvarufabrik.se
www.watersystems.se

Uponor Infra AB

Monter: 7
Uponor Infra är den största plaströrstillverkaren i norra Europa och tillverkar plastprodukter för transport av dricksvatten, spillvatten, dagvatten, processvatten, luft, el, tele och data. Vi levererar standardprodukter likväl som en skräddarsydd, nyckelfärdig lösning inklusive installation. Uponor Infra är mycket mer än plaströr.
www.uponor.com/sv-se/infra

Vatteninfo Sverige AB

Monter: 45
Vatteninfo Sverige AB specialområde är VA-rådgivning på uppdrag av kommuner och finns även som betaltjänst för privatpersoner vars kommuner inte anlitar oss. Vår rådgivning består av neutral, kompetent information om teknikval och regelverk anpassade till fastighetens behov. Vi håller oss informerade om den nyaste tekniken inom både dricksvatten och avloppsrening genom ett nätverk av leverantörer och entreprenörer. Vatteninfo organiserar även GEMVA, en serviceorganisation för samfälligheter som stödjer gemensamhetsanläggningar från bildandet till drift. Vatteninfo organiserar också kurser och seminarier inom vatten och avlopp för studerande, företag och samfälligheter.
www.vatteninfo.com

VA-guiden

Monter: 42
VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Vi hjälper alla som arbetar med vattenfrågor i alla delar av samhället, inom kommun, myndighet eller privat verksamhet. Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, ökar din kunskap och ger dig tillgång andras erfarenheter och dokument. Du slipper helt enkelt att uppfylla hjulet på nytt!

Med tusentals rapporter, och över 600 expertsvar, är VA-guiden den naturliga platsen att besöka när du behöver komma vidare i ärenden eller en plan ska påbörjas eller uppdateras. Med våra tjänster och verktyg får du inspiration och underlag som gör att du snabbt kommer igång med planering eller projekt. Vår vision är att våra kunder ska få en enklare VArdag! VA-guiden erbjuder även utbildningar och är arrangör för konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.
www.vaguiden.se

Veg Tech AB

Monter: 11
Växterna gör jobbet!
Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för rening och fördröjning av vatten i både stad och landskap. Våra systemlösningar används för gröna tak, dagvattendammar, översilningsytor, våtmarker med mera. Växtproduktionen sker i egna odlingar i Småland med växtmaterial hämtat från svenska naturen.
www.vegtech.se

WaterCare Sverige

Monter: 18
WaterCare är ett rotationsgjutningsföretag med ursprung och tillverkning i Assens, Danmark. I över 20 år har WaterCare specialiserat sig på produkter för förbättring av miljön i våra vattendrag, sjöar, hav och andra recipienter. I en tid med allt större fokus på vattenmiljön tycker vi på WaterCare att det är naturligt att fokusera på att ta fram produkter som kan rena avlopps- och dagvatten. Därutöver hjälper WaterCares regnvattensystem till att spara på och återanvända den nederbörd vi får gratis och samtidigt begränsa och kontrollera dagvattenflödenför att motverka den senastetidens översvämningar i en tid av klimatförändringar. Våra huvudsakliga produktkategorier är slamavskiljare, pumpbrunnar, infiltrations- och biomodulsanläggningar, fett- och oljeavskiljare, regnvattensystem samt flera andra produkter för vattenbehandling. Nästan alla produkter är tillverkade av 100 % återanvändbar PE som är ett kraftigt och slagtåligt material. Det innebär att man samtidigt med en lång produktlivslängd, får en miljöanpassad lösning för sitt projekt. PE-material är dessutom ett flexibelt material som kan anpassas till nästan alla uppdrag.
Alla våra produkter är utvecklade i samarbete med ledande experter på avloppsvattenrening och plastteknik samt flera av landets VA-tekniker och entreprenörer. Det säkerställer att WaterCares produkter uppfyller alla de krav som ställs på den aktuella produkttypen. Det betyder även att våra produkter är enkla och därmed snabba att installera. Alla våra produkter levereras ”plug and play” vilket betyder att det inte krävs tidsödande montering på installationsplatsen.
www.watercare.se

Xylem Water Solutions Sweden AB

Monter: 2
Vi är ett globalt team som samlats runt ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov.
Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att utveckla nya tekniker som kan förbättra hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön och vi hjälper människor använda vatten på ett effektivt sätt i sina hem, byggnader, fabriker och jordbruk. Vi har långsiktiga, gedigna relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår kraftfulla kombination av ledande varumärken och applikationsexpertis med ett rikt arv av innovation. Let´s solve water
För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, besök vår hemsida.
www.xylem.com/sv-se

Samarbetspartners 2024

Sundsvalls kommun_Logotyp_Svart w200

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev