bild

Program för Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall 13–14 mars 2024

Nedan kan du kan du ta del av programmet för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2024 som VA-guiden anordnar i samarbete med MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) och Sundsvalls kommun. Båda dagarna inleds med gemensamma förmiddagar innan du som deltagare kan välja mellan parallella seminarium med olika inriktning.

För den som vill ha ännu mer VAK smygstartar konferensen redan 12 mars med stadsvandring i stenstaden i Sundsvall. Efter stadsvandringen bjuds deltagarna in till mingel på stadshuset och får möjlighet att lyssna till ett samtal om fördelarna med Sundsvall och konsten att tro på sig själv. I samtalet deltar bland annat programledaren och före detta skidskytten Magdalena Forsberg. Läs mer om stadsvandring och mingel här.

Varmt välkommen till VAK på Hotell Södra Berget i mars 2024!

Konferensen öppnar om
dagar
timmar
minuter
sekunder
Program
  • Onsdag 13 MARS
  • Torsdag 14 MARS
08.30 - 09.00

Registrering
Kaffe och mingel i utställningen

09.00 - 10.00

Gemensam förmiddag

Välkomna till Sundsvall!
Maja Englund, VD VA-guiden och Anna Olofsson, utvecklingsansvarig ledningsnätMSVA

VA i en växande region
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun
Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer, MSVA

Giftiga fiberbankar till nytta som biobränsle, batterier och mat?
Erik Hedenström, professor i organisk kemi, Mittuniversitetet

Från tyst vår till het sommar
Henrik Ekman, biolog och vetenskapsjournalist

10.00 - 11.00

Tid i utställningen, temapromenader och fika

11.00 - 12.00

VA-aktuellt

Aktuellt från Naturvårdsverket
Nina Lans, handläggare Naturvårdsverket

MSB om arbetet med översvämningsfrågor
Cecilia Alfredsson, handläggare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nyheter från HaV
Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson, utredare Havs- och vattenmyndigheten

Nytt inom vatten och avlopp från Boverket
Madeleine Hjortsberg, civilingenjör Boverket

Aktuellt från SGU
Stina Adielsson, statsgeolog Sveriges geologiska undersökning

En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)
Johanna Söderasp, särskild utredare och vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

12:00 - 13.15

Lunch och tid i utställningen

Parallella seminarier – välj mellan block 1, 2 eller 3

13.15 - 14.45

1. Exempel på tillsyn av små avlopp

Så arbetar vi med tillsyn av små avlopp
Johan Bergström och Robert Grubb, Sundsvalls kommun

Umeå satsar stort för att få koll på de små avloppen
Fredrik Hedlund, Umeå kommun

Erfarenheter från att ha tillsynat 16 000 små avlopp
Ida Nordh och Henrik Isaksson, Värmdö kommun

Certifiering av servicetekniker för minireningsverk i Norge
Willy Røstum Thelin, SINTEF

13.15 - 14.45

2. Uppföljning av dagvattenanläggningar

Rening av dagvatten med filterteknik – utvärdering av två anläggningar i Sundsvall
Anna Maria Kullberg, MSVA och Ivan Milovanovic, Luleå tekniska universitet

Uppföljning av olika dagvattenanläggningar – senaste forskningen från LTU
Kelsey Flanagan och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

Utvärdering och uppföljning av byggda regnbäddar i Nacka
Agata Wehlin, Nacka kommun

Lärdomar från användning av sensorteknik i dagvattenreningsanläggningar
Glen Nivert, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad

13.15 - 14.45

3. Vattentjänstplaner i fokus

Vad innebär det nya tillsynsvägledningsansvaret för § 6 LAV?
Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten

Anpassa vattentjänstplanen efter kommunens behov och förutsättningar:
– Stor eller liten kommun hur gör man?
Emelie Persson, Tyréns

– Arbetet med vattentjänstplan i Tranås en mindre kommun
Emma Wahlström, Tranås kommun

– Kommunens olika förutsättningar, diskussion

Läget för vattentjänstplanerna, hur ser det ut i kommunerna?
Marie Albinsson, Ecoloop

14.45 - 15.30

Tid i utställningen och fika

Parallella seminarier – välj mellan block 4 och 5.

15.30 - 17.00

4. Juridik och tillsynsprioritering för små avlopp

Hur prioriterar vi våra tillsynsresurser för bästa miljönytta?
Fredrik Hedlund, Umeå kommun, Åsa Gunnarsson HaV, Jonathan Lindgren Villaägarna, Caroline Harrå, VVS-Fabrikanterna

Fråga experten LIVE: juridik för små avlopp
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

15.30 - 17.00

5. Framtidens vatten och avlopp i Sundsvall

VA-utbyggnad Njurundakusten
Tomas Larsson och Peter Nylén, MSVA

Nytt avloppsreningsverk i Sundsvall och erfarenheter av kväverening i kallt klimat
Malin Tuvesson och Maria Roos, MSVA

Krav på minskade mängder tillskottsvatten i Sundsvallsregionen
Anna Olofsson, MSVA

19.00

Konferensmiddag på Hotell Södra Berget

Årets konferensmiddag blir en kväll att minnas! Vi avnjuter en trevlig middag på Hotell Södra Berget. Under middagen delas fina VA-priser ut och efter middagen förflyttar vi oss till hotellets barområde där det blir det disco och dans.

Temat för kvällen är passande nog After-Ski! Det är fritt fram att klä upp sig därefter. Vi ordnar bussar från Sundsvalls centrum och Hotell Södra Berget till och från middagen för er som inte bor på hotellet.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

07.00

Kretsloppet
Starta dagen på bästa sätt! Delta eller heja på ditt favoritlag i årets mest spännande skidstafett! Njut av stämningen från sprakande eldar och en kopp varm choklad.

Samling kl 7.00 i hotellets foajé.

09.00 - 09.45

Gemensam förmiddag

Välkomna till dag 2!
Maja Englund, VD VA-guiden

VA-podden LIVE
Erik Winnfors Wannberg, Chefsredaktör Cirkulation om Vattenstaden Sundsvall

Avlopp & Kretsloppspriset
Förra årets pristagare: Anders Solvarm
Utdelning av priset 2024

09.45 - 10.30

Tid i utställningen och fika

Parallella seminarier – välj mellan block 6, 7 eller 8

10.30 - 12.00

6. Forskning och utveckling av små avlopp

Ny vägledning om skyddsavstånd till dricksvattentäkter
David Eveborn, SGU och Åsa Gunnarsson HaV

Material som kan ersätta naturgrus i markbäddar
Elin Ulinder, RISE

Små avlopp i kretslopp – handbok för planering och drift av hygieniseringsanläggningar
Annika Nordin, SLU

Drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar – hur kan de bli bättre?
Brenda Vidal, LTU

10.30 - 12.00

7. Före, under och efter skyfallet

Standardiserad metod för skyfallskartering samt tillhörande vägledning
Cecilia Alfredsson, MSB och Marie Larsson, Sweco

Rättsliga förutsättningar för att utnyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Samverkan mellan kommun och räddningstjänst före, under och efter skyfallet
Linnea Mothander, Sundsvalls kommun och Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund

Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 – hur går vi vidare?
Johanna Harrysson, Gästrike Vatten och Lena Thyberg, Gävle kommun

10.30 - 12.00

8. VA-planering, för mycket, för lite eller mittemellan?

VA-planeringsutmaningar med hög säsongsvariation
Pär Zars, Vatten & Avfall i Malung-Sälen

Erfarenheter från VA-utbyggnad med lokal lösning i omvandlingsområdet Sörfjärden
Erik Norin, MSVA

Samarbete många VA-grannar emellan – vilka frågor kan vi samverka kring?
Johan Johannesson, Nybro Energi och Malin Ljungdahl Tyréns

12.00 - 13.15

Lunch och tid i utställningen

Parallella seminarier – välj mellan block 9 eller block 10

13.15 - 14.30

9. Kross, krav och utsläppspunkt

Miljökontorets krav på underlag i tillståndsansökan
Johan Bergström och Robert Grubb, Sundsvalls kommun

Bergkross som markbäddsmaterial
Elin Ulinder, RISE och Erik Norin MSVA

Så utformas en utsläppspunkt från minireningsverk
Terje Skaarnes, MRV

Backspolning från dricksvattenfilter i praktiken
Patrik Ellis, Kingspan BAGA medlem i VVS-Fabrikanterna

13.15 - 14.30

10. Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring

Expertpanelen tar sig an inskickade frågor

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl
Johanna Söderasp, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Kerstin Rosén Nilsson, Naturvårdsverket

14.30 - 15.00

Summering och presentation av nästa års VAK-ort

 

15.00 - 16.00

Fika och eftersnack i utställningen

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Föreläsare
bild
Arianne Sundman
Kommunfullmäktiges ordförande och styrelseordförande i MSVA
bild
Magdalena Forsberg
Programledare och före detta skidskytt
bild
Anna Olofsson
Utvecklingsansvarig ledningsnät, MSVA
bild
Jonas Walker
Kommundirektör, Sundsvalls kommun
bild
Annika Ågebrant
Avdelningschef Externa relationer, MSVA
bild
Erik Hedenström
Professor i organisk kemi, Mittuniversitetet
bild
Henrik Ekman
Biolog och vetenskapsjournalist
bild
Nina Lans
Handläggare, Naturvårdsverket
bild
Cecilia Alfredsson
Handläggare naturolyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bild
Åsa Gunnarsson
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
bild
Bodil Forsberg
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
bild
Madeleine Hjortsberg
Civilingenjör, Boverket
bild
David Eveborn
Hydrogeolog, SGU
bild
Johanna Söderasp
Särskilt utredare och vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
bild
Robert Grubb
Miljöinspektör, Sundsvalls kommun
bild
Fredrik Hedlund
Miljö- och hälsoskyddschef, Umeå kommun
bild
Ida Nordh
Miljöinspektör, Värmdö kommun
bild
Henrik Isaksson
Miljöinspektör, Värmdö kommun
bild
Willy Røstum Thelin
Seniorforskare, SINTEF
bild
Anna Maria Kullberg
Processansvarig utveckling, MSVA
bild
Ivan Milovanovic
Doktorand, Luleå tekniska universitet
bild
Kelsey Flanagan
Biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet
bild
Godecke Blecken
Professor i VA-teknik, Luleå tekniska universitet
bild
Agata Wehlin
Dagvattenspecialist, Nacka kommun
bild
Glen Nivert
Strateg ledningsnät, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
bild
Emelie Persson
Avdelningschef, Tyréns
bild
Emma Wahlström
VA-samordnare, Tranås kommun
bild
Marie Albinsson
Miljökonsult, Ecoloop
bild
Jonathan Lindgren
Samhällspolitisk expert, Villaägarna
bild
Caroline Harrå
Branschutvecklare VA och Små Avlopp, VVS-Fabrikanterna
bild
Jonas Christensen
Jurist, Ekolagen Miljöjuridik
bild
Johanna Lindqvist
Advokat, Advokatfirman Lindahl
bild
Tomas Larsson
Affärsområdeschef Vatten & Avlopp, MSVA
bild
Peter Nylén
Projektchef, MSVA
bild
Malin Tuvesson
Utvecklingsansvarig Vatten & Avlopp, MSVA
bild
Maria Roos
Projektledare, MSVA
bild
Erik Winnfors Wannberg
Chefredaktör, Cirkulation
bild
Anders Solvarm
Ecorelief AB
bild
Elin Ulinder
Projektledare, RISE
bild
Annika Nordin
Docent, SLU
bild
Brenda Vidal
Postdoktor, Luleå tekniska universitet
bild
Marie Larsson
Skyfallsspecialist, Sweco
bild
Linnea Mothander
Miljöstrateg, Sundsvalls kommun
bild
Mats Bergmark
Biträdande förbundschef, Medelpads Räddningstjänstförbund
bild
Johanna Harrysson
Avdelningschef ledningsnät, Gästrike Vatten
bild
Lena Thyberg
Miljöutredare Planenheten, Gävle kommun
bild
Pär Zars
VA-utredare Vamas
bild
Erik Norin
VA-strateg, MSVA
bild
Malin Ljungdahl
Uppdragsansvarig VA, Tyréns
bild
Johan Johannesson
VA-chef, Nybro Energi
bild
Terje Skaarnes
Branschorganisationen MRV
bild
Patrik Ellis
Kingspan BAGA, medlem i VVS-Fabrikanterna
bild
Kerstin Rosén Nilsson
Handläggare, Naturvårdsverket
bild
Johan Bergström
Miljöinspektör, Sundsvalls kommun