Ska vi alltid förbjuda utsläpp från enskilda avlopp som saknar tillstånd?

Vitt hus på landet med gröna åkrar och träd runt om
Miljöjurist Jonas Christensen svarar på en följdfråga på ett tidigare svar. Frågeställaren undrar om det verkligen är så att enskilda avlopp utan tillstånd alltid kan förbjudas. Jonas står fast vid sin ståndpunkt att myndigheten behöver tvinga fram ett tillstånd genom att förbjuda anläggningen och han fördjupar sin förklaring kring det.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

4 kommentarer

 1. Hej!
  Jag och en kollega blev förvånade över det här. Så satt vi och kollade och i slutet av 29 kap 4§ MB står det att ”Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala miljösanktionsavgift.”

  Det innebär väl ändå att vi inte ska åtalsanmäla någon som inrättat ett enskilt avlopp utan tillstånd? Spelar det någon roll i så fall om MSA är preskriberat?
  Fast å andra sidan står det om MSA i 30 kap 2 § att man inte måste ta ut sanktioner om det vore oskäligt eftersom överträdelsen lett till straff enligt 29 kap. Så hur ska man i så fall tänka?

 2. Hej!
  Tack för kommentaren. Vi hade nyligen en utbildning tillsammans med Jonas Christensen och då vi tog upp denna fråga. Jag försöker återge Jonas besked och mening i frågan apropå 29:4 MB.

  Åtal eller MSA eller både ock?
  Svaret är att det blir antingen fråga om att åtalsanmälan eller beslut om MSA.

  I praktiken lär det bli så att om MK (nämnden/miljökontoret) beslutar om MSA för överträdelsen kan VU inte också straffas för det via åtal. Och omvänt, om MK åtalsanmäler och VU straffas för förseelsen kan inte VU få MSA riktad mot sig.

  Hanteringen av MSA är sannolikt betydligt mer snabbfotad än ärenden om åtal så om MK beslutar om MSA lär frågan om straff sluta med det.

  Vänliga hälsningar
  Björn

 3. Enligt 13 § FMH krävs det tillstånd för anläggningar dit vattentoaletter ansluts. Vad är det som gäller för avloppsanläggningar med endast BDT-avlopp-anslutet, där fastighetsägare exempelvis har en torrtoalett. Ska även avloppsanläggningar för BDT alltid förbjudas i en kommun som kräver tillstånd och inte anmälan för BDT-avloppsanläggningar?

 4. Hej Anita!
  Så här tolkar jag Jonas. Låt oss säga att anläggningen för BDT-avlopp ligger i ett område där kommunen meddelat lokala föreskrifter som innebär att det krävs tillstånd, likt tillståndsplikten för WC-avlopp. Ja, då är det samma resonemang som ovan. Inrättandet, och driften, av anläggningen är förbjuden tills dessa att den har tillstånd med hänvisning till 13 § FMH.

  För övrigt tolkar jag Jonas från till exempel föreläsningar att kommunen inte har mandat att meddela generella föreskrifter, som att det rent generellt i hela kommunen råder tillståndsplikt för BDT-avlopp. Kommunen har mandat att peka ut områden där det råder tillståndsplikt även för andra avloppsanläggningar än avlopp för WC, till exempel BDT-avlopp. Detta var inte frågan du ställde men jag ville bara yppa vad jag tror att Jonas skulle säga om ”det krävs tillstånd för BDT-avlopp i vår kommun”.