Dokumentation från VAK 13–14 mars 2024 i Sundsvall

Nedan kan du kan du ta del av åhörarkopior från programmet under Vatten Avlopp Kretslopp 2024 som VA-guiden anordnade i samarbete med MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) och Sundsvalls kommun.

Obs! Denna sida samt övriga VAK-sidor finns tillgängliga till och med 30 april 2024.

Gemensam förmiddag i lokalen Visionen

Välkomna till Sundsvall!
Maja Englund, VD VA-guiden och Anna Olofsson, utvecklingsansvarig ledningsnät MSVA

VA i en växande region
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun
Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer, MSVA

Giftiga fiberbankar till nytta som biobränsle, batterier och mat?
Erik Hedenström, professor i organisk kemi, Mittuniversitetet

Från tyst vår till het sommar
Henrik Ekman, biolog och vetenskapsjournalist


VA-aktuellt i lokalen Visionen

Aktuellt från Naturvårdsverket
Nina Lans, handläggare Naturvårdsverket

MSB om arbetet med översvämningsfrågor
Cecilia Alfredsson, handläggare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nyheter från Havs- och vattenmyndigheten
Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson, utredare Havs- och vattenmyndigheten

Nytt inom vatten och avlopp från Boverket
Madeleine Hjortsberg, civilingenjör Boverket

Aktuellt från SGU
Stina Adielsson, statsgeolog Sveriges geologiska undersökning

En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)
Johanna Söderasp, särskild utredare och vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt


Parallella seminarier: Block 1, 2 eller 3

1. Exempel på tillsyn av små avlopp i lokalen Visionen

Så arbetar vi med tillsyn av små avlopp
Johan Bergström och Robert Grubb, Sundsvalls kommun

Umeå satsar stort för att få koll på de små avloppen
Fredrik Hedlund, Umeå kommun

Erfarenheter från att ha tillsynat 16 000 små avlopp
Ida Nordh och Henrik Isaksson, Värmdö kommun

Certifiering av servicetekniker för minireningsverk i Norge
Willy Røstum Thelin, SINTEF


2. Uppföljning av dagvattenanläggningar i lokalen Kosmos

Rening av dagvatten med filterteknik – utvärdering av två anläggningar i Sundsvall
Anna Maria Kullberg, MSVA och Ivan Milovanovic, Luleå tekniska universitet

Uppföljning av olika dagvattenanläggningar – senaste forskningen från LTU
Kelsey Flanagan och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

Utvärdering och uppföljning av byggda regnbäddar i Nacka
Agata Wehlin, Nacka kommun

Lärdomar från användning av sensorteknik i dagvattenreningsanläggningar
Glen Nivert, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad


3. Vattentjänstplaner i fokus i lokalen Krokviken

Vad innebär det nya tillsynsvägledningsansvaret för § 6 LAV?
Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten

Anpassa vattentjänstplanen efter kommunens behov och förutsättningar:
– Stor eller liten kommun – hur gör man?
Emelie Persson, Tyréns

– Arbetet med vattentjänstplan i Tranås – en mindre kommun
Emma Wahlström, Tranås kommun

– Kommunens olika förutsättningar, diskussion (finns med i presentationen om läget för vattentjänstplanerna)

Läget för vattentjänstplanerna, hur ser det ut i kommunerna?
Marie Albinsson, Ecoloop


Parallella seminarier: Block 4 och 5

4. Juridik och tillsynsprioritering för små avlopp i lokalen Visionen

Hur prioriterar vi våra tillsynsresurser för bästa miljönytta?
Fredrik Hedlund, Umeå kommun, Åsa Gunnarsson HaV, Jonathan Lindgren Villaägarna, Caroline Harrå, VVS-Fabrikanterna

Fråga experten LIVE: juridik för små avlopp
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl


5. Framtidens vatten och avlopp i Sundsvall i lokalen Krokviken

VA-utbyggnad Njurundakusten
Tomas Larsson och Peter Nylén, MSVA

Nytt avloppsreningsverk i Sundsvall och erfarenheter av kväverening i kallt klimat
Malin Tuvesson och Maria Roos, MSVA

Krav på minskade mängder tillskottsvatten i Sundsvallsregionen
Anna Olofsson, MSVA


Gemensam förmiddag i lokalen Visionen

VA-podden LIVE (Bildspel)
Erik Winnfors Wannberg, Chefsredaktör Cirkulation om Vattenstaden Sundsvall
(Länk till avsnittet kommer när vi redigerat klart)

Avlopp & Kretsloppspriset
Förra årets pristagare: Anders Solvarm, Kretslopp med fotosyntes
Utdelning av priset 2024: Stefan Blomqvist vid Österlen VA


Parallella seminarier: Block 6, 7 eller 8

6. Forskning och utveckling av små avlopp i lokalen Visionen

Ny vägledning om skyddsavstånd till dricksvattentäkter
David Eveborn, SGU och Åsa Gunnarsson HaV

Material som kan ersätta naturgrus i markbäddar
Elin Ulinder, RISE

Små avlopp i kretslopp – handbok för planering och drift av hygieniseringsanläggningar
Annika Nordin, SLU

Drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar – hur kan de bli bättre?
Brenda Vidal, LTU


7. Före, under och efter skyfallet i lokalen Krokviken

Standardiserad metod för skyfallskartering samt tillhörande vägledning
Cecilia Alfredsson, MSB och Marie Larsson, Sweco

Rättsliga förutsättningar för att utnyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Samverkan mellan kommun och räddningstjänst före, under och efter skyfallet
Linnea Mothander, Sundsvalls kommun och Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund

Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 – hur går vi vidare?
Johanna Harrysson, Gästrike Vatten och Lena Thyberg, Gävle kommun


8. VA-planering, för mycket, för lite eller mittemellan? i lokalen Kosmos

VA-planeringsutmaningar med hög säsongsvariation
Pär Zars, Vatten & Avfall i Malung-Sälen

Erfarenheter från VA-utbyggnad med lokal lösning i omvandlingsområdet Sörfjärden
Erik Norin, MSVA

Samarbete många VA-grannar emellan – vilka frågor kan vi samverka kring?
Johan Johannesson, Nybro Energi och Malin Ljungdahl Tyréns


Parallella seminarier: Block 9 och block 10

9. Kross, krav och utsläppspunkt i lokalen Krokviken

Miljökontorets krav på underlag i tillståndsansökan
Johan Bergström och Robert Grubb, Sundsvalls kommun

Bergkross som markbäddsmaterial
Elin Ulinder, RISE och Erik Norin MSVA

Så utformas en utsläppspunkt från minireningsverk
Terje Skaarnes, MRV

Backspolning från dricksvattenfilter i praktiken
Patrik Ellis, Kingspan BAGA medlem i VVS-Fabrikanterna


10. Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring i lokalen Visionen

Expertpanelen tog sig an inskickade frågor

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl
Kerstin Rosén Nilsson, Naturvårdsverket


Summering och presentation av nästa års VAK-ort i lokalen Visionen

Välkommen till Uppsala 12-13 mars 2025.

Program för utskrift

Samarbetspartners 2024

Sundsvalls kommun_Logotyp_Svart w200

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev