Stefan Blomqvist vid Österlen VA tilldelas Avlopp & Kretsloppspriset 2024

Porträttbild av Stefan Blomqvist, foto Torkel Edenborg. Utsikt från Kiviks reningsverk, foto Jenny Brandt Grönberg.

Stefan Blomqvist får priset för sitt framsynta och idoga arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Juryn lyfter fram det nära samarbetet med forskningen och olika aktörer inom kommunen. Stefan hoppas att arbetet från Österlen VA ska inspirera andra att våga satsa på nya cirkulära lösningar. Priset delas ut på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 14 mars 2024.

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars 2024. Priset går till den eller de som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

Framsynt arbete för cirkulära lösningar

Stefan är avdelningschef för Teknik & projekt vid Österlen VA och får priset för sitt arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt att återvinna det genom bevattning eller infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet.

Juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, lovordar Stefans engagemang och förmåga till samarbete och förankring.

– Stefan Blomqvist är en pionjär som värdesätter vattnet som den oersättliga resurs det är. Cirkulärt vattenflöde förutsätter att såväl teknik, som organisation och regler utvecklas och anpassas. Österlen VA medverkar i många projekt, som också bidrar till att sprida den kunskap som Stefan och Österlen VA byggt upp.

Testar gränser och nya grepp

Juryn lyfter fram att Stefan verkat för att testa ny teknik i snart tio år i nära samarbete med forskningen och att han utforskar gränserna i dagens regelverk som inte är anpassat för cirkulära lösningar.

”[…] Stefan har byggt intresse hos resten av kommunen för att bevattna sina ytor inom staden med renat avloppsvatten liksom ett stort intresse hos lantbruk och andra verksamheter. Planering pågår för en vattenkiosk, där vattnet genomgår ytterligare reningssteg och där allmänheten kan komma och hämta vid behov. Cirkeln sluts och avloppsvattnet förädlas från ett avfall till att bli en värdefull resurs!”

Se juryns motivering i sin helhet nedan.

”Det bubblar i branschen”

Det är en glad och tacksam Stefan som hoppas att de projekt och insatser han drivit ska inspirera andra att våga satsa på nya lösningar för att möta dagens och framtidens utmaningar.

– Tusen tack för den mycket fina utmärkelsen jag fått, arbetet med cirkulära flöden har följt mig i många år nu och äntligen uppmärksammas det på en bredare front. Det bubblar i branschen och snart kan vi sluta kretsen med vårt vatten i samhället på riktigt. Vatten är en dyrbar resurs som vi måste ta hand om och värdesätta i ett större sammanhang. Jag hoppas att mitt arbete inspirerar andra att våga satsa på nya lösningar för framtiden, säger Stefan Blomqvist vid Österlens VA.

Resestipendium, Toaletter Utan Gränser och föreläsning

Som pristagare får Stefan ett resestipendium på 25 000 kronor, en toalett genom Toaletter Utan Gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom. Vi får dessutom det stora nöjet att bjuda in Stefan till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i mars 2025 för att dela med sig av sina erfarenheter från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Juryns motivering i sin helhet

”Stefan Blomqvist, Österlen VA, får priset för sitt framsynta arbete med att höggradigt rena avloppsvatten för att kunna återvinna det på flera olika sätt. Drivkraften har varit den stora vattenbrist som råder i regionen. Genom avancerad rening av avloppsvattnet renas läkemedelsrester och andra mikroföroreningar bort. Det renade avloppet får en kvalitet som möjliggör återvinning genom bevattning eller påfyllning av grundvattnet genom infiltration. Stefan har byggt intresse hos resten av kommunen för att bevattna sina ytor inom staden med renat avloppsvatten liksom ett stort intresse hos lantbruk och andra verksamheter. Planering pågår för en vattenkiosk, där vattnet genomgår ytterligare reningssteg och där allmänheten kan komma och hämta vid behov. Cirkeln sluts och avloppsvattnet förädlas från ett avfall till att bli en värdefull resurs!

Stefan har arbetat med att testa ny teknik i snart tio år i nära samarbete med forskningen. Han ser möjligheter och utforskar gränserna i dagens regelverk som idag inte är anpassat för cirkulära lösningar. I Simrishamn finns nu avancerad rening i full skala på kommunens alla tre reningsverk, och nästa steg kan bli en uppgradering av reningsverket i Tomelilla.”

Jury med gedigen bredd och erfarenhet

Juryn som utser vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset består av sex personer, alla med olika kompetenser och lång erfarenhet inom avlopp- och kretsloppsfrågor.

  • Håkan Jönsson (ordförande), Professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU.
  • Anders Finnson, miljöexpert vid Svenskt Vatten och arbetar med uppströmsarbete, avlopp och Revaq, samt samordnare av EU-frågorna.
  • Jenny Westin, agronom och rådgivare vid Avfall Sverige
  • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun.
  • Line Strand, agronom och växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala.
  • Kenneth M Persson, professor vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet.

Ebba af Petersens är sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset. Vid frågor om priset kontakta [email protected] eller telefon 018-17 45 44.