Ökad beredskap mot översvämningar i fastigheter genom smarta sensorer

I ett pågående projekt installerar Uppsalahem smarta sensorer som tidigt ska upptäcka höjda vattennivåer i bostadsbolagets fastigheter. Sensorerna har placerats i bland annat teknikrum och hisschakt, där de redan har kommit till nytta. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.