Årets VA-hjälte 2024 är Andreas Jacobs från Täby kommun

Andreas Jacobs, VA-projektör vid Täby kommun.

Priset som årets VA-hjälte 2024 går till Andreas Jacobs, VA-projektör på Täby kommun, för hans outtröttliga arbete med att utveckla dagvattendammars förmåga att rena och fördröja dagvatten. I sann hjälte-anda sprider han också generöst kunskap och erfarenheter vidare till andra i VA-Sverige.

Priset till årets VA-hjälte delas ut på middagen under VA-guidens konferens, Vatten Avlopp Kretslopp. Priset kom till för att uppmuntra och lyfta fram personer eller organisationer för sitt idoga arbete med vatten- och avloppsfrågor i olika sammanhang. Pristagarna är kanske inte alltid de som syns mest men som oförtrutet har jobbat på med sina frågor och alltid har haft en hjälpande och stöttande hand till andra.

VA-hjälten 2024 är Andreas Jacobs, som har arbetat som VA-projektör på Täby kommun i snart 20 år. Hans stora fokus under dessa år har varit dagvatten och i synnerhet dagvattendammar, och han har hunnit med att planera och anlägga ett stort antal dammar i kommunen.

Andreas har aldrig varit rädd att testa både ny och gammal teknik i sin strävan att utveckla och förbättra dammarnas förmåga att rena och fördröja dagvatten. Samtidigt läggs alltid stor vikt på att utformningen bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. I dammarna i Täby finns därför både grodhotell, bibostäder och gäddtrappor. Därutöver har Andreas på olika sätt, och i sann hjälteanda, frikostigt delat med sig av sina erfarenheter till andra intresserade i VA-Sverige.

Det är för nionde gången i ordningen i som VA-guiden delar ut hjältepriset i samband med att Vatten Avlopp Kretslopp genomförs. Priset består av ett hedersdiplom och en guldtoalett.

Vi säger stort grattis till Andreas Jacobs!

VA-guidens motivering till 2024 års VA-hjälte:

[Vänner], er uppmärksamhet till scenen jag vill styra
Låt mig nu berätta om VA-hjälten 2024

Hos denna person finns en ständigt brinnande låga
för att utveckla den allmänna anläggningens reningsförmåga

Men tänker du spillvatten har du hamnat helt snett
Det ska vara vatten från skyn, inte klosett!

Denna VA-projektör är en starkt lysande stjärna
Som både vattenkvalitén och djurlivet vill värna

Ja, omtanken är stor hos vår hjälte ikväll
Vare sig det gäller gäddtrappor, bibostäder eller grodhotell

Att kämpa för dagvattnet, är vår hjältes mission
Frikostigt delas erfarenheter likväl som inspiration

Han ser till att alla i kommunen dagvattentänket anammar
Sa du uppföljning? Nej dom pengarna lägger han på nya dammar!

Nu välkomnar vi vår hjälte upp på denna scen
Så vi får sola oss i glansen av ditt strålande sken

En varm applåd för årets VA-hjälte, Andreas Jacobs från Täby kommun!