Erfarenheter av VA-planeringsutmaningar med hög säsongsvariation i Malung-Sälen

VAK 2024 närmar sig med stormsteg. Under konferensen ges möjligheter för utväxling av olika erfarenheter, till exempel hur andra organisationer arbetar med VA-planeringsutmaningar kopplat till hög säsongsvariation. Den 14 mars berättar VA-utredaren Pär Zars på Vamas om arbetet med den stora besöksnäringen i Sälenfjällen och dess påverkan på VA-anläggningen.

VA-bolaget Vatten & Avfall i Malung-Sälen (Vamas) levererar dricksvatten och tar hand om spillvatten från tusentals fastigheter i Malung-Sälens kommun. Kommunen har en stor besöksnäring och VA-verksamheten är mycket omfattande i förhållande till invånarantalet. Totalt består den kommunala VA-anläggningen av 24 vattenverk och 11 avloppsreningsverk.

Pär Zars, VA-utredare på Vamas berättar att VA-bolaget står inför många olika typer av utmaningar utöver den höga säsongsvariationen i vattenförbrukningen.

– Till ytan är det en stor kommun med många mindre verk vilket försvårar att få till en bra ekonomi och vettig drift på överföringsledningar. Samtidigt kräver driftoptimering och utvecklingen av VA-anläggningen att antalet verk minskar, helst utan att sårbarheten ökar. Att vi har många verk gör också att VA-anläggningen har fler reservoarer jämfört med kommuner med mycket större befolkning. En mindre reservoar kräver lika ofta skötsel och tillsyn som en större vilket ökar kostnaderna jämfört med en mer storskalig dricksvattenhantering.

VA-planeringsutmaningar med hög säsongsvariation

Många kommuner drabbas av säsongsvariationer i såväl vattentillgång som vattenbehov, speciellt under torrperioder då många har en högre vattenförbrukning. Enligt Pär Zars kan Vamas se att vattenförbrukningen ökar vid större inströmning av besökare som vill åka skidor på vintern.

– Vi har våra toppar och dalar i VA-försörjningen vilket är något jag kommer att berätta om på VAK 2024. VA-kollektivet är stort trots att vi har en liten bofast befolkning, fritidshusen är desto fler. Sett över ett år kan förbrukningen per dygn vara tio gånger mer i jämförelse med de dygn som har lägst förbrukning. Det mest extrema exemplet gäller ett av våra mindre verk i ett turistområde, där är det så kallade maxdygnet mer än 2000 ggr mer i förbrukningen än mindygnet.

Breda arbetsuppgifter för VA-utredaren

Förutom att handskas med den höga säsongsvariationen arbetar Pär Zars, liksom många andra VA-utredare just nu, med att ta fram kommunens vattentjänstplan. Den nya planen kommer att vara en uppdaterad version av kommunens tidigare VA-plan från 2018.

– Utöver att försöka få vattentjänstplanen i land arbetar jag bland annat med nödvattenplanering och krisberedskapsövningar. Dessutom försöker jag att lokalisera nya potentiella vattentäkter i Sälenfjällen genom olika grundvattenunderökningar samt skriver tillståndsansökningar för att kunna utöka våra uttag i befintliga grundvattentäkter.

Vi avslutar med en inbjudan till Sundsvall och vad Pär Zars ser fram emot under VAK-konferensen

– Att få presentera de speciella förutsättningarna i vår kommun, få kloka inspel och idéer från deltagare samt lyssna på intressanta föredrag!

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall.
Ta del av hela programmet: Konferensprogram

 

Föreläsningen VA-planeringsutmaningar med hög säsongsvariation
med Pär Zars från Vamas äger rum under delseminariet VA-planering, för mycket, för lite eller mittemellan, torsdag 14 mars kl. 10.30 – 12.00.