En VAK-hälsning från Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen är miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under VAK kommer han att delta i två expertpaneler om juridik samt hålla en föreläsning om rättsliga förutsättningar för att nyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten.

Jonas Christensen har mångårig erfarenhet inom miljörättsområdet och är en efterfrågad föreläsare inom bland annat miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas har följt Avloppsguiden och VA-guiden från start och är en av våra mest frekventa experter att svara på rättsliga frågor kopplade till små avlopp, dagvatten och VA-planering. Han har bidragit med, hör och häpna, nästan 400 expertsvar i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten.

Den 13-14 mars deltar Jonas som föreläsare på VA-guidens konferens, Vatten Avlopp Kretslopp, på Hotell Södra Berget. Under ett av konferensens delseminarier kommer han berätta om vilka rättsliga förutsättningar som finns för att nyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten. Jonas deltar också i expertpanelen för både Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring och Fråga experten LIVE: små avlopp, där han tillsammans med en rad andra experter svarar på konferensdeltagarnas inskickade frågor.

Ta del av en videohälsning från Jonas i spelaren ovan.

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår den 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ta del av hela programmet: Konferensprogram. Läs mer om hur du anmäler dig: Information för deltagare.

 

Föreläsningen, Rättsliga förutsättningar för att utnyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten, äger rum under delseminariet Före, under och efter skyfallet, torsdag 14 mars kl. 10.30 – 12.00.

 

Övriga programpunkter under delseminariet:

 

Standardiserad metod för skyfallskartering samt tillhörande vägledning
Cecilia Alfredsson, MSB och Marie Larsson, Sweco

 

Samverkan mellan kommun och räddningstjänst före, under och efter skyfallet
Linnea Mothander, Sundsvalls kommun och Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund

 

Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 – hur går vi vidare?
Johanna Harrysson, Gästrike Vatten och Lena Thyberg, Gävle kommun

 

Programpunkten Fråga experten LIVE: juridik för små avlopp äger rum under delseminariet Juridik och tillsynsprioritering för små avlopp, onsdag 13 mars kl. 15.30 – 17.00.

 

Programpunkten Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring, äger rum torsdag 14 mars kl. 13.15 – 14.30