Anläggningar utan tillstånd – hur agera vid anmälan?

Hus i brun-grått i gröna lantliga omgivningar
Frågan gäller hur miljökontoret bör agera när fastighetsägaren vill göra en anmälningspliktig ändring på en anläggning som saknar tillstånd. Miljöjurist Jonas Christensen svarar att ett tillståndspliktigt avlopp som saknar tillstånd är olagligt och att myndigheten får förbjuda utsläpp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.