Naturbaserade lösningar som skydd mot klimatrisker vid trafikinfrastrukturprojekt

Trafikverket har nyligen publicerat en rapport om naturbaserade lösningars lämplighet som skydd mot klimatrisker vid trafikinfrastrukturprojekt. Rapporten innehåller bland annat en kriteriemodell för att bedöma om en lösning är naturbaserad och presenterar ett antal exempel för att visa hur modellen kan användas vid planering och genomförande av en naturbaserad lösning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.