Start Taggar Trafikverket

Tagg: Trafikverket

Viktiga resultat från Trafikverkets pilotanläggning för dagvatten i Gröndal

Gröndalsmagasinet ligger invid Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Det är också en av två platser där Trafikverket under tre års tid utvärderat olika reaktiva...

Naturbaserade lösningar som skydd mot klimatrisker vid trafikinfrastrukturprojekt

Trafikverket har nyligen publicerat en rapport om naturbaserade lösningars lämplighet som skydd mot klimatrisker vid trafikinfrastrukturprojekt. Rapporten innehåller bland annat en kriteriemodell för att...

Ny exploatering ger ökad risk för översvämning i våtmarksanläggning – vems ansvar?

Kommunen och Trafikverket planerar nya byggprojekt som förväntas leda till ökade dagvattenflöden till en större våtmarksanläggning. Vem bär ansvar för att minska risken för...

Risk för översvämningar till följd av ny, större vägtrumma – vilket ansvar har väghållaren?

Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat vid Agnes Advokatbyrå svarar på en fråga om hur kommunen kan föra dialog med Trafikverket, som planerar att lägga en ny...

Senaste artiklarna