VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak

Vad är viktigt att ur ett dagvattenperspektiv tänka på vid utformning av ett grönt tak? I det tolfte avsnittet av VA-podden diskuteras gröna tak med Anna Pettersson Skog, Sweco.

En vegetationsbeklädnad kan användas för att fördröja och reducera dagvattenvolymen på olika typer av tak. I det tolfte avsnittet av VA-podden är gröna tak i fokus då Anna Pettersson Skog, hortonom och dagvattenexpert vid Sweco, intervjuas.

Anna jobbar till vardags med frågor som rör bland annat dimensionering av växtbäddar och mark- och dagvattenutredningar. Hon ingår även i VA-guidens expertpanel.

Några av frågeställningarna som tas upp i avsnittet:

  • Vad inkluderas i begreppet ”grönt tak”?
  • Vad är skillnaden på extensiva och intensiva gröna tak?
  • Vilka delar ingår i överbyggnaden för ett grönt tak?
  • Vad är viktigt att tänka på ur ett skötselperspektiv?
  • Vilka faktorer påverkar hur väl vegetationen på det gröna taket trivs?

I avsnittet hänvisar Anna Pettersson Skog till Stockholms stads åtgärdsnivå. Du hittar mer information om åtgärdsnivån och bakgrunden till den här.

Grönatakhandboken hittar du här.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.