Biokol och krossad betong – lämpligt substrat för gröna tak?

Foto: Rasmus Elleby.
I en nyligen publicerad forskningsartikel presenteras en utvärdering av tre olika substrat för gröna tak gjorda av krossat tegel och krossad betong med och utan biokol. Resultatet från utvärderingen visade bland annat att substraten effektivt minskade avrinningen. För substraten med betong noterades också ett minskat läckage av fosfor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.