Ekostaden Augustenborg – en antologi

Dagvattendamm i stadsdelen Augustenborg, Malmö.
Få stadsdelar i Sverige förknippas lika mycket med dagvattenhantering som Augustenborg, Malmö. I samband med 20-årsjubiléet av stadsdelens ombyggnation till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart område har en antologi getts ut som beskriver utvecklingen i området från byggstart 1948 fram till idag.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.