Egenskaper hos växtarter på gröna tak och effekten på fördröjning av dagvatten

I en nyligen publicerad doktorsavhandling presenteras analyser av dagvattenavrinning, artsammansättning, växtegenskaper och växters livsstrategier på gröna tak. En slutsats från avhandlingen var att tak med suckulent monokultur uppvisade minimal skillnad i avrinning jämfört med tak med bara substrat utan vegetation.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.