Minska risken för dagvatten i din källare – fyra tips på norska

Är du som fastighetsägare orolig för att få in dagvatten i din källare? Kanske kan dessa norska tips på åtgärder i så fall vara något för dig. 

Den norska tidskriften Teknisk Ukeblad (19/8) rapporterar om att man i Oslo utrett var stadens dagvatten i slutändan hamnar och som är en del i stadens arbete med att skapa säkra flödesvägar. Inom ramen för utredningen har man identifierat många hus som ligger i lågpunkter där dagvatten, vid av höga flöden, blivit stående vid husgrunderna och där det orsakat sättningar.

Trädgården, taket, garageuppfarten och grannen

I artikeln ges fyra tips på åtgärder som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för källaröversvämning.

  1. Koppla bort takvatten från ledningssystemet – Ofta leds takvatten från ett hus via dräneringssystemet direkt vidare till det allmänna ledningssystemet. När kapaciteten i ledningarna överskrids finns risk för att vatten blir stående intill husgrunden och kan där tränga in via väggar och tak. Om man istället låter takvattnet rinna ut i trädgården eller till en växtbädd kan vattnet istället tas upp i marken.
  2. Skaffa ett grönt tak till huset eller garaget – Ett grönt tak kan både förlänga takets livslängd, samtidigt som att det kan ha en fördröjande effekt vid kraftiga regn. Viktigt är dock att växterna även klarar torka.
  3. Välj rätt beläggning till garageuppfarten – Med en permeabel beläggning tillåts dagvattnet att infiltrera istället för att, om uppfarten är asfalterad, rinna av på ytan till närmaste lågpunkt.
  4. Var vän med din granne – Det är inte säkert att de mest effektiva åtgärderna implementeras på den fastighet där risken för översvämning är som störst, utan högre upp i avrinningsområdet. Där är det dock inte säkert att fastighetsägarna är lika motiverade att vidta åtgärder för att minska risken för översvämningar nedströms. Det kan därför löna sig att ha ett bra förhållande till grannarna samt att planera utbyggnad och förändring av ett bostadsområde utifrån ett helhetsperspektiv.

Du hittar artikeln i sin helhet via länken nedan.

Tu.no: Redd for vann i kjelleren? Her er fire ganske enkle tiltak for å løse probleme


Relatert

Hur juridiskt hantera översvämmad uppfart av dagvatten från grannens fastighet?
Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare
Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD?