Start Taggar Norge

Tagg: Norge

Bild från rolig film om små avlopp va-planering

…och så lite roliga avloppsfilmer från Norge

Allting blir ju härligare på norska, eller vad tycker du?Först två filmer från miljokommune.noOm vikten av att planera för vaOm ansökan och tillsynOch så...
Karta över Norge som visar tre känslighetsområden med avseende på små avlopp

Info om stöd som norska avloppshandläggare har tillgång till

VA-guiden var nyligen på avloppskonferens i Norge. Så nu tipsar vi om bra ställen att hitta information om arbetet med små avlopp i vårt...
va miljöblad logga

De norska VA/miljøbladen finns nu tillgängliga för alla

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss...
Bokstäver som bildar ordet keywords

Sju norska ord du bör kunna som avloppshandläggare

Om du kan dessa ord så har du lättare att förstå norsk text om små avlopp och va:gebyr = avgiftflom = översvämningopprydding = åtgärdandesaksbehandler...
vy över föreläsningssalen

Referat från Avløpskonferansen 2018

VA-guidens Katarina Knutsson åkte till Norges stora konferens om små avlopp som har underrubriken Små avløp-store utfordringer. Konferensen hålls vartannat år på Norges miljö-...
video

VA-guiden välkomnar Melhus kommune som ny medlem

Melhus kommune, mitt i Norge, är VA-guidens första medlemskommun i Norge. Melhus har tidigare provat på medlemstjänsten och nu valt att ta del av...

Norsk handbok om minireningsverk

Handboken är framtagen som kunskapsstöd för den som ska utföra service och tillsyn på minireningsverk. Den är ett kurskompendium från den kurs som Avløp...

Slammängder i minireningsverk

Slamproduksjon i minirenseanlegg, är en norsk rapport som belyser slamfrågor och minireningsverk. Rapporten föreslår att behovsanpassad tömning utreds vidare. Detta kräver dock regelbunden service och...

Norska checklistor för tillsyn på små avlopp

Checklistor och vägledning för tillsyn av små avloppsanläggningar. Listorna är framtagna av NIBIO (tidigare Bioforsk) under 2016 med stöd av Miljødirektoratet (motsvarande Naturvårdsverket i Sverige).Listorna utgörs...

Norgehistorier om små avlopp

I Norge har Norsk Vann, som är Norges motsvarighet till Svenskt Vatten, bidragit till vägledning om vatten och avlopp för fritidshus.En del av vägledningen...

Senaste artiklarna