Start Taggar Norge

Tagg: Norge

Enklare funktionskontroll av MRV med surrogatparametrar

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening laddar för LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av t.ex. minireningsverk. Är ni intresserade? I...

Reflektion: Underlag från projekteringen – norsk vägledning

I samband med att jag fick syn på de norska checklistorna för tillsyn på olika avloppsanläggningar började jag kika på andra bilagor till en...

Blågröna dagvattenlösningar, Oslo kommun 2016

I Oslo sker en förtätning av staden precis som i många andra urbana områden. I kombination med ökad nederbördsintensitet anser Oslo kommun det vara...

Dagvattenvägledning för exploatörer, Oslo kommun 2015

Oslo kommun har tagit fram en vägledning till exploatörer för att säkerställa en "god och miljömässig försvarbar dagvattenhantering". Denna vägledning liknar i mångt och...

Anpassning till en blöt framtid. Oslo VAV

Utdrag ur artikeln I denna artikel presenterar Bent C. Braskerud sina intryck från ett flertal träffar och seminarier där han har varit både deltagare och...

Norsk FoU-rapport från -97 om infiltrationsanläggningar

Infiltration av sanitæravløp i stedlige jordmasser Författare: Jordforsk (Tone Westby, Jens Chr. Køhler, Lars Westlie) Rapport 145/97, december 1997 Rapporten var en del av NAT-programmet...

Öppna översvämningsvägar. Stiftelsen VA, Norge

Bakgrund I Norge dimensioneras dagvattenanläggningar generellt för nederbördstillfällen med återkomsttider på 10-50 år. All nederbörd som är kraftigare än så riskerar att medföra skador vid...

Hantering av vägdagvatten, Rapport Norsk Vann 2014

Ur sammanfattningen Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, Norsk Vann og KS (representert ved Vegforum for byer og tettsteder). Den omhandler overvann fra veger som...

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg – eksempel fra vannområde Morsa 2014

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg - Eksempel fra vannområde Morsa Utgiven av Vannområdeutvalget Morsa 2014 Författare: Erik Johannessen, COWI, och professor emeritus Arild Schanke Eikum Denna norska...

Små avlopp – stora utmaningar

Vartannat år anordnar Bioforsk och NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) en avloppskonferens på universitetsområdet i Ås söder om Oslo. Björn Eriksson, Avloppsguiden och...

Senaste artiklarna